Op dinsdag 12 december 2023, wordt een informatieavond over de Omgevingswet georganiseerd in het gemeentehuis van Domburg. Deze avond is bedoeld voor initiatiefnemers, adviseurs, projectontwikkelaars, architecten en bouwers die geïnteresseerd zijn in de aankomende veranderingen binnen de wetgeving.

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

De Omgevingswet is een nieuwe wetgeving die tot doel heeft een betere balans te creëren tussen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Deze wet bundelt regels op één plek en versnelt de besluitvorming. Bovendien wordt van initiatiefnemers verwacht dat zij hun omgeving betrekken bij nieuwe plannen.

Programma en sessies

De avond begint met een inloop vanaf 19.45 uur, gevolgd door het officiële programma om 20.00 uur. Quirien Karman, Programmamanager Invoering Omgevingswet, zal de avond openen met een presentatie getiteld "Omgevingswet en wat dat voor u betekent". Daarna volgen vier informatiesessies waarin de veranderingen en gevolgen van de Omgevingswet worden toegelicht. Onderaan de pagina kunt u het volledige programma vinden.

Aanmelding vereist

Om deel te nemen aan deze waardevolle informatieavond is voorafgaande registratie vereist. Aanmelden kan door uiterlijk 8 december 2023 een e-mail te sturen naar intaketeam@veere.nl met vermelding van "Informatieavond Omgevingswet."