Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigen u graag uit voor de inloopavonden van het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha op 20 en 21 mei.

Ondergrondse hoogspanningsverbinding

TenneT wil een ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen van het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland. De bestaande hoogspanningsstations op Borssele, Rilland en Geertruidenberg zijn mogelijke locaties om de verbinding op het hoogspanningsnet op land aan te sluiten.

Wanneer

• Maandag 20 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in hotel Van der Valk, Paukenweg 3 in Middelburg

• Dinsdag 21 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48 in Raamsdonkveer

Programma

Tijdens deze inloopavonden informeren we u over het project, de procedure en de mogelijke aansluiting op een van de hoogspanningsstations. We zijn ook benieuwd naar uw ideeën over mogelijke routes voor het tracé. Uw ideeën helpen ons om een keuze te maken welke tracés we verder gaan onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de locatie voor het converterstation dat bij dit project hoort en op land moet worden gebouwd. Dit converterstation zet de gelijkstroom,die via deze hoogspanningsverbinding van zee naar landwordt getransporteerd, om in wisselstroom. Dit is nodig omdat ons elektriciteitsnet op wisselstroom is gebaseerd.

IJmuiden Ver 

In het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken gebouwd. De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Hiervoor zijn twee verbindingen nodig. Eén ervan is het net op zee IJmuiden Ver Alpha.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website netopzee

Bewonersbrief en advertentie