De situatie in Oekraïne houdt ons allen in de greep. De beelden op televisie spreken voor zich. Meer dan een miljoen mensen zijn op de vlucht en hebben dringend hulp nodig. De Nederlandse regering heeft aan de Veiligheidsregio’s gevraagd om te helpen. De gemeente Veere valt onder de Veiligheidsregio Zeeland en werkt van harte mee aan het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne.
 

Huisvesting

Vluchtelingen worden op verschillende manieren gehuisvest in onze gemeente:

Particuliere opvang

Verschillende inwoners bieden zelf al onderdak aan vluchtelingen. Vangt u als particulier ook vluchtelingen op of wilt u zelf ook Oekraïense vluchtelingen in huis nemen? Meld u dan aan via de website van stichting Takecarebenb(externe link). Deze organisatie bemiddelt tussen vraag en aanbod. Denk heel goed na voordat u uw huis aanbiedt aan Oekraïense vluchtelingen. 

10 tips voor het opvangen van een vluchteling

Bij het in huis nemen van vluchtelingen komt veel kijken en er moet zeker niet te licht over gedacht worden. Takecarebenb pleit voor ‘een warm hart en een koel hoofd’, als het aankomt op het opnemen van vluchtelingen. Voor de mensen die een gast (willen) opnemen, heeft de organisatie 10 aandachtspunten opgesteld:  

 • Doe het niet alleen. Vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoe lang het gaat duren en samen is het langer vol te houden. 
 • Wees open en maak alles bespreekbaar. Hoe minder er wordt ingeslikt, hoe minder kans er is op misverstanden of irritatie. Maar pas op met die beruchte Nederlandse directheid. Wees eerlijk, maar kies je woorden zorgvuldig.  
 • Bied privacy: een eigen kamer, tijd en ruimte voor je gast om zich terug te kunnen trekken.  
 • Wees niet verbaasd dat je gast veel op zijn/haar telefoon kijkt, want het nieuws uit Oekraïne en contact via sociale media zijn heel belangrijk.  
 • Maak duidelijke, praktische afspraken over zaken zoals eten, douchen, wanneer het licht uitgaat, opruimen en het gebruik van de sleutel.  
 • Realiseer je dat je gasten vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig kunnen zijn. Wees daarin begripvol en tolerant.  
 • Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor een doktersbezoek en schakel professionele hulp in. 
 • Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer een dagprogramma te organiseren, met zaken zoals thuisonderwijs, sport en ontspanning.  
 • Schroom niet om je gast om kleine wederdiensten te vragen, zoals koken, opruimen of oppassen. Het geeft je gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen.  
 • Als logeren niet meer gaat, neem dan contact op met de gemeente. Zij moeten altijd een alternatief kunnen bieden.  

Gemeentelijke opvanglocaties

Naast particuliere opvang, zijn er ook gemeentelijke opvanglocaties. Dit zijn locaties waarmee de gemeente afspraken maakt voor het opvangen van de grotere groepen vluchtelingen.

De situatie rondom de Oekraïense vluchtelingen verandert snel. Het opvangbeleid verandert mee. Dit is de situatie zoals het nu is: maar dit kan volgende week anders zijn. Houdt voor de meest actuele informatie onze pagina Hulp voor Oekraïne in de gaten.

Het gebruiken van uw locatie voor opvang kan in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om dit te weten, kunt u hierover contact opnemen met de afdeling Dienstverlening. Als blijkt dat uw locatie voor opvang in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan gedaan worden via het bijgevoegde stroomschema. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, rekenen wij geen leges.

Inschrijven

Vangt u zelf Oekraïense vluchtelingen op? Dan is het belangrijk dat zij zich zo snel mogelijk inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Een afspraak maken kan via de pagina Hulp voor Oekraïne. Zodra de vluchtelingen staan ingeschreven hebben zij recht op het ontvangen van leefgeld. De hoogte van het bedrag van het leefgeld kunt u terugvinden op de pagina Hulp voor Oekraïne.

Leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op leefgeld. Om hiervoor in aanmerking te komen is het een vereiste om ingeschreven te staan in de BRP bij de gemeente.

Gemeentelijke opvang

Vluchtelingen die in de gemeentelijke opvang verblijven, krijgen € 59,92 leefgeld per persoon. Dit bedrag kan gebruikt worden voor voedsel en andere persoonlijke uitgaven.

Particuliere opvang

Naast het leefgeld van € 59,92 ontvangen vluchtelingen die particulier worden opgevangen wekelijks een extra toelage van maximaal € 125,- per week, tot een maximum van vier vluchtelingen. Dat maakt dat vluchtelingen die particulier worden opgevangen per week het volgende extra ontvangen:

 • Eerste vluchteling: € 59,92 + € 75 = € 134,92
 • Tweede vluchtelinge: € 59,92 + € 25 = € 84,92
 • Derde/ vierde vluchteling: € 59,92 + € 12,50 = € 72,42
 • Vijfde en opvolgend aantal vluchtelingen: € 59,92

Voor meer informatie over het leefgeld kunt u een kijkje nemen op de pagina Veelgestelde vragen Oekraïne

Onderwijs

Oekraïense vluchtelingen hebben in Nederland recht op onderwijs en zijn leerplichtig. Kinderen tot en met 6 jaar kunnen worden ingeschreven op een basisschool naar keuze. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen worden ingeschreven op het ISK in Middelburg. De ouders van het kind of begeleiders kunnen het kind inschrijven.

Hoe we het vervoer van en naar het onderwijs kunnen regelen wordt nog onderzocht.

Voor het inschrijven van een kind in het onderwijs is het belang dat er in inschrijving in het BRP is, of op korte termijn komt.

Medische zorg

Oekraïense vluchtelingen hebben in Nederland recht op medische zorg, ook wanneer zij geen zorgverzekering hebben. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Veelgestelde vragen Oekraïne

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan een kijkje op de pagina Veelgestelde vragen Oekraïne. Staat u vraag er niet tussen stuur dan een email naar hulpvooroekraine@veere.nl.