René de Visser (SGP), Marcel Steketee (HVV), Ruud van Houten (VVD) en Bert Tuk (CU) zijn donderdag 19 mei beëdigd als wethouder van de gemeente Veere. Ook presenteerde de coalitie het Hoofdlijnenakkoord 2022 – 2026. Tijdens de raadsvergadering van 2 juni vindt het inhoudelijke debat over het Hoofdlijnenakkoord plaats.

De oppositie in de gemeenteraad bestaat uit de partijen PvdA/Groenlinks, DTV, CDA en D66.

De coalitie wil geen onnodige veranderingen doorvoeren maar bijsturen

Ze wil deels voortzetten op de ingezette koers van de afgelopen jaren, maar ook bijsturen waar nodig. Samen met de raad, de inwoners en de maatschappelijke instellingen wordt het beleid dat voortvloeit uit het Hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt.

Op verschillende beleidsterreinen wordt ook gewerkt aan een visie voor de langere termijn. Dit college gaat vóór de zomer een ronde doen langs alle stads- en dorpsraden, ondernemersverenigingen om op te halen wat er leeft en waar prioriteit aan gegeven moet worden.

De speerpunten in het Hoofdlijnenakkoord zijn:

  • verbetering van de dienstverlening;
  • versterking van de ambtelijke organisatie;
  • een gedragen parkeerbeleid;
  • urgentie voor wonen;
  • duurzaamheid;
  • een gezond financieel beleid met als uitgangspunt om de belasting voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden.

Ten aanzien van de maatschappelijke voorzieningen houdt de coalitie zich voor zover mogelijk aan de ingezette koers, maar zal ze vooral ook kijken naar actuele ontwikkelingen. Daarnaast vindt de coalitie dat elke kern een ‘dorpshuisfunctie’ moet hebben. Hoe die eruit moet zien, daar gaan ze met de inwoners samen goed over nadenken.

Portefeuilleverdeling

Er is een evenwichtige portefeuilleverdeling gemaakt rekening houdend met de kennis en kwaliteiten van de wethouders. Op onze website zijn de portefeuilles van de collegeleden terug te vinden. Ook hun contactgegevens, nevenfuncties en kernwethouderschap staan hier vermeld.

Groepsfoto wethouders