Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag komen kijken.

Op woensdag 22 november 2023 vanaf 21.00 uur telt elk stembureau de stemmen op lijstniveau.
De stemmen van het mobiele stembureau worden op 22 november vanaf 21.00 uur in het gemeentehuis in Domburg geteld.

Centrale stemopneming door het Gemeentelijk stembureau

In de gemeente Veere telt het Gemeentelijk Stembureau (GSB) de stemmen op kandidaatniveau. Ook hierbij mag u komen kijken.

Op donderdag 23 november is het GSB open van 8.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur.

Extra zitting Gemeentelijk stembureau

Op donderdag 23 november 2023 stelt het Gemeentelijk stembureau de uitslag van de stemming vast. Deze totaaluitslag wordt vanaf donderdag 23 november 2023 gepubliceerd op deze website. Ook de processen-verbaal van de stembureaus worden daarbij gepubliceerd. Aan de hand hiervan kunnen kiezers controleren of de uitslagen goed zijn verwerkt.

Als u als kiezer vermoedt dat er iets niet klopt in de uitslag dan kunt u hiervoor een melding doen bij het Centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing (de Kiesraad).

De meldingen kunnen gedaan worden tot woensdag 29 november 2023, 10.00 uur. Zie hiervoor de websites van de Kiesraad https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/uitslagen/melding-aan-centraal-stembureau(externe link)

Als het Centraal stembureau een melding ontvangt dan wordt zo nodig het Gemeentelijk stembureau opgedragen de melding te onderzoeken en een eventuele fout te herstellen.

Voor dat onderzoek houdt het Gemeentelijk stembureau extra openbare zittingen in het gemeentehuis te Domburg op:

  • Maandag 27 november 2023, 13.00 uur
  • Dinsdag 28 november 2023, 13.00 uur
  • Woensdag 29 november 2023, 11.00 uur.

Als er geen opdrachten van het Centraal stembureau worden ontvangen dan wordt er geen extra zitting van het Gemeentelijk stembureau gehouden. Informeert u vooraf of de zitting doorgaat.

Namens de burgemeester van Veere,

Afdelingshoofd Dienstverlening