Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag komen kijken.

Op woensdag 15 maart vanaf 21.00 uur telt elk stembureau de stemmen op lijstniveau.
De stemmen van het mobiele stembureau worden op 15 maart vanaf 21.00 uur in het gemeentehuis in Domburg geteld. 

Centrale stemopneming door het Gemeentelijk Stembureau

In de gemeente Veere telt het Gemeentelijk Stembureau (GSB) de stemmen op kandidaatniveau. Ook hierbij mag u komen kijken.

Op donderdag 16 maart is het GSB open van 8.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur.
Het GSB telt eerst de stemmen van de verkiezing van Provinciale Staten, daarna de stemmen van de verkiezing van het Waterschap. 
Op vrijdag 17 maart is het GSB alleen open als de telling op donderdag niet afgerond kon worden. Het GSB is in dat geval open van 8.00 uur tot het tellen van de stemmen klaar is.

Extra zitting Gemeentelijk stembureau

Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart 2023 stelt het Gemeentelijk stembureau de uitslag van de stemming vast. Deze totaaluitslag wordt vanaf vrijdag 17 maart 2023 gepubliceerd op deze website. Ook de processen-verbaal van de stembureaus worden daarbij gepubliceerd. Aan de hand hiervan kunnen kiezers controleren of de uitslagen goed zijn verwerkt.

Als u als kiezer vermoedt dat er iets niet klopt in de uitslag dan kunt u hiervoor een melding doen bij het Centraal stembureau van Provinciale Staten en/of het Waterschap.

De meldingen kunnen gedaan worden tot dinsdag 21 maart 2023, 10.00 uur. Zie hiervoor de websites van de gemeente Middelburg en het Waterschap:

CSB Provinciale Staten(externe link)

CSB Waterschap(externe link)

Als het Centraal stembureau een melding ontvangt dan wordt zo nodig het Gemeentelijk stembureau opgedragen de melding te onderzoeken en een eventuele fout te herstellen.

Voor dat onderzoek houdt het Gemeentelijk stembureau een extra openbare zitting op dinsdag 21 maart 2023 om 11.00 uur in het gemeentehuis te Domburg.

Als er geen opdrachten van het Centraal stembureau worden ontvangen dan wordt er geen extra zitting van het Gemeentelijk stembureau gehouden. Informeert u vooraf of de zitting doorgaat.