Het college van de gemeente Veere wil extra maatregelen nemen om inwoners te helpen met hun energierekening. De gemeenteraad stemt 15 december over een voorstel om de groep inkomens tussen 120 en 130 procent van de bijstandsnorm in 2023 ook de energietoeslag van € 1300,- uit te keren. Om deze groep tegemoet te komen, omdat zij in 2022 geen aanspraak konden maken op energietoeslag, is het voorstel om hen € 700,- extra uit te keren.

Vouchers

Daarnaast wil het college voor inwoners met een hoge energierekening een voucher van € 250,- beschikbaar stellen om energiebesparende maatregelen te nemen. De voucher kan bijvoorbeeld ingewisseld worden voor ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie.

Energiecoaches

Om inwoners van de juiste adviezen te voorzien op het gebied van energiebesparing wil het college vrijwillige energiecoaches opleiden. Samen wordt er gekeken naar het energieverbruik en besparingskansen. Bijvoorbeeld naar het soort verlichting en verwarming in het huis, isolatie, tocht, de elektrische apparaten en de hoogte van de energierekening. Op basis daarvan geeft de energiecoach advies op maat. De focus ligt op het terugdringen van de energierekening.

Amendement gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in juli 2022 een amendement aangenomen om voor huishoudens, tot 130 procent van de bijstandsnorm, gaskookplaten te vervangen door elektrische kookplaten. Daarvoor is € 600.000,- beschikbaar gesteld. Omdat het vervangen van kookplaten niet altijd leidt tot kostenbesparing voor de inwoner, vraagt het college om een bredere invulling van het amendement. Het voorstel is om per situatie te bekijken wat verstandig is om te vervangen. 

Orionis Walcheren

Inwoners kunnen altijd contact opnemen met Orionis Walcheren bij geldproblemen. Orionis kijkt met inwoners mee naar hun vraag en welke oplossingen er zijn.