Wat houdt de herinrichting in?

De Dorpsraad Koudekerke heeft het initiatief genomen om te komen tot een facelift voor het Dorpsplein in Koudekerke. Dit als uitvoering van een van de actiepunten uit de Toekomstvisie Koudekerke-Dishoek, die in november 2017 aan de gemeente Veere is aangeboden. In het kader van het opstellen van het schetsontwerp voor zo’n facelift, heeft de dorpsraad meerdere bijeenkomsten belegd voor bewoners en ondernemers van het Dorpsplein. Met als resultaat het in medio 2019 gereedgekomen schetsontwerp voor het vernieuwde Dorpsplein. Dit ontwerp kunt u bekijken in de flyer Dorpsplein Koudekerke. De gemeente is ingegaan op het verzoek van de Dorpsraad om het schetsontwerp verder uit te werken en uit te voeren. Het verder uitwerken doen we samen met een werkgroep bestaande uit een verantwoording van de Dorpsraad, ondernemer(s) en de kerk.

Samen kijken we of de wensen/ideeën op deze schets (financieel) haalbaar zijn met de eisen en normen voor de inrichting van de openbare ruimte en cultureel erfgoed.

Op deze pagina leest u meer over:

  • Inventarisatie wensen en ideeën voor de herinrichting
  • Beoordeling wensen en ideeën
  • Voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting
  • Plannen (onder voorbehoud)
  • Contact gemeente Veere

Inventarisatie wensen en ideeën voor de herinrichting

Een belangrijk onderdeel in onze projectaanpak is een inventarisatie van wensen, ideeën en problemen die u heeft/ervaart in de huidige situatie. Met deze inventarisatie leggen wij een goede basis om het ontwerp van de herinrichting te starten en te komen tot een ontwerp met veel draagvlak in de omgeving.  De inventarisatie is inmiddels afgerond.

Beoordeling wensen en ideeën

De door u ingebrachte wensen en ideeën toetsen we aan de eisen en normen die wij als gemeente Veere stellen aan de inrichting van de openbare ruimte. Onze reactie op de opmerkingen en wensen worden eerst intern en met de werkgroep besproken. Daarna kunnen we de bewoners informeren. Dat zal naar verwachting begin april zijn. Een overzicht van de opmerkingen en wensen staat onder het kopje "documenten" onderaan deze pagina.

Onze reactie(s) op uw opmerkingen/wensen worden pas na 20 april gepubliceerd

Laatste update die we hadden gepubliceerd was de opmerkingen/wensen lijst. We hebben een overleg meermaals moeten uitstellen en op moeten schuiven.

Voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting 

Na de eerder genoemde inventarisatie starten we met het maken van een voorlopig ontwerp een definitief ontwerp. Dit ontwerp presenteren we op een bewonersavond. Op deze avond kunt u het ontwerp inzien en vragen stellen.

Projectgrens Dorpsplein Koudekerke
Foto: projectgrens Dorpsplein Koudekerke

Planning (onder voorbehoud)

Overzicht van de planning (onder voorbehoud)
Werkzaamheden Wanneer

Inventariseren wensen en ideeën vanuit omgeving

maart 2022

Maken voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting

Start vervangen waterleiding door EVIDES (nutsbedrijf)

maart - april 2022

april - mei 2022

Voorlopig ontwerp delen met omgeving

mei 2022

Maken definitief ontwerp en contractstukken

mei - juli 2022

Zoeken naar een geschikte aannemer (aanbesteding)

juli - september 2022

Start uitvoering herinrichting

oktober 2022

Zoals hierboven aangegeven gaat het nutsbedrijf (DNWG) nog de waterleiding vervangen in het trottoir bij huisnummers: Dorpsplein 8 tot en met 3A. De bewoners van deze woningen krijgen van DNWG een brief met gedetailleerde informatie. 

Contact gemeente Veere

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Waldo Geldof, projectleider van de afdeling Openbare Ruimte. Op werkdagen is hij bereikbaar via doorkiesnummer (0118) 555 466. Zijn e-mailadres is w.geldof@veere.nl