Klachten of meldingen over uw buurt? Doe een handhavingsmelding!

Het kan voorkomen dat u een klacht of melding heeft over uw woon- of werkomgeving. Bijvoorbeeld omdat u last heeft van verkeerd geparkeerde voertuigen, stankoverlast, rondslingerend afval of andere overlast. In zo’n geval kunt u een handhavingsmelding aan ons doorgeven.

Handhavingsmelding Verkeer en parkeren

Handhavingsmelding Veiligheid

Handhavingsmelding Afval en milieu

Melden van een bijt incident met honden 

Handhavingsmelding Overige meldingen

Bijt incidenten met honden

Honden zorgen soms voor overlast of gevaarlijke situaties. Samen met u willen we voorkomen dat honden mensen of andere dieren verwonden. Maakt u agressief gedrag van een hond mee of bent u of uw hond slachtoffer van een bijtincident?
Beschrijf bij de toelichting zo nauwkeurig mogelijk de situatie:

  • Wat deed de hond?
  • Wie was betrokkenen en waar en wanneer gebeurde dit?
  • Schrijf ook of de hond aangelijnd was, of de eigenaar erbij was en of er schade of letsel was.

Melden van een bijt incident

Is er sprake van ernstige schade of letsel, doe dan ook aangifte bij de politie.

Al uw signalen zijn waardevol. Bijtincidenten melden we bij de politie en we gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Voorbeelden van maatregelen die we kunnen treffen zijn:

  • een waarschuwing aan de eigenaar 
  • de hond kort aangelijnd houden
  • een muilkorf gebod voor de hond
  • het volgen van een training door de eigenaar met zijn hond

Hoe doet u een handhavingsmelding?

Via de MijnGemeente App

U kunt een handhavingsmelding heel makkelijk doorgeven via de MijnGemeente App. Download hem meteen! 

MijnGemeente App downloaden

Meer informatie

Voor meer informatie over handhavingsmeldingen kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening van de gemeente Veere telefoonnummer (0118) 555 444 of e-mail cpb@veere.nl.