Wat is het?

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u gaat u pachten of huren dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

Meer informatie over uitgifte van grond vindt u via www.veere.nl/bouwkavels.

Heeft u interesse in bouwgrond of groenstroken in een bepaalde kern? Vul dan een van de formulieren hieronder in.

Interesseformulier grond

Groen- en reststroken aanvragen

Hoe werkt het?

  • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
  • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

Bouwen op grond

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

ALs u geen eigenaar bent van de grond en u hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

Wat moet ik doen?

Door aankoop kunt u een bouwkavel verkrijgen. Is de gemeente de verkoper, dan vindt de verkoop plaats door middel van inschrijving en loting. Er kan op kavels worden ingeschreven wanneer de inschrijving daarvoor opengesteld wordt. Als na loting nog kavels over zijn, gaan die in de normale verkoop. Als er voor een kavel meerdere geïnteresseerden zijn, werken we met een wachtlijst.

Bij erfpacht betaalt u een bedrag -de canon- voor het gebruik van de grond. De hoogte en wijze van betaling hangt af van de erfpachtovereenkomst.

Meer informatie

Verschil tussen huur en pacht

Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

Bodemvervuiling

Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom eerst een bodemonderzoek doen.

Met wie kan ik contact opnemen?

Informatie over grond

Han Reijnhoudt
telefoonnummer (0118) 555 318
e-mailadres  jm.reijnhoudt@veere.nl

Informatie over groen- en reststroken

Medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres cpb@veere.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier 

Lenny van Lambalgen-de Visser

Lenny van Lambalgen-de Visser

Medewerker Publieksbalie