De gemeente Veere heeft Kathrin Ginsberg, directeur Centrum Beeldende Kunst Zeeland voorgedragen voor een gouden K. Deze jaarlijkse prijs is aan haar toegekend en zal op 9 november tijdens de viering van de Nationale Kunstdagen in de Beursfabriek in Nieuwegein aan haar worden overhandigd door wethouder Bert van Halderen. 

Gouden K’s worden toegekend aan personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars. Omdat jaarlijks maximaal 10 Gouden K’s worden toegekend, hebben een jury en het bestuur van Stichting Kunstweek 10 personen geselecteerd. Veertig gemeenten hebben iemand voorgedragen.

Mevrouw Ginsberg  is om meerdere redenen belangrijk voor de beeldende kunst in Veere. Haar belangrijkste prestaties staan hieronder. 

Betrokkenheid bij Grote Kerk Veere

KathrinGinsberg was van november 2017 tot november 2018 kwartiermaker voor de ontwikkelingen in de Grote Kerk in Veere. Zij heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de voorbereiding van samenwerking met landelijk bekende organisaties en musea, zoals Amsterdam Sinfonietta, FOAM en Eye. Op initiatief van KathrinGinsberg draait in de zomer van 2020 het project “Kerkmeester” waarbij Folkert de Jong in de kerk een kunstwerk van formaat realiseert. Het gehele maakproces is voor publiek toegankelijk. 
De ontwikkelingen in de kerk hebben er mede toe geleid dat Zeeland nu door het Rijk wordt aangemerkt als een stedelijke regio (volgens het advies van de Raad voor Cultuur) 

Kunst in de buitenruimte

Onder haar leiding en door haar betrokkenheid zijn in de gemeente Veere meerdere kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd. Zij doet haar werk met liefde en niet te vergeten de nodige deskundigheid op het gebied van moderne kunst. In goed overleg met de lokale organisaties, inwoners van de betreffende kern en de dorps-of stadsraad lukt het haar elke keer weer een spraakmakend object te plaatsen. We denken dan aan het Molukse monument  op de zeedijk van Westkapelle van TrinetteLedeley, BeingThere aan de Duinweg te Oostkapelle van Marcel Smink en Gouden Halve Rijder in Serooskerke van Iris LaRütte. Nu werkt zij mee aan de realisatie van het kunstwerk: “De dans van de molenaarsdochters” in Gapinge van Elisabet Stienstra. 

Ander werk:

-Tijdelijke tentoonstelling van meer dan tien werken “Verborgen Lanen” in de Manteling van Domburg. 
-Vier tentoonstellingen per jaar van regionale kunstenaars in de hal van het gemeentehuis.