In Zeeland hebben alle wegbeheerders de handen ineengeslagen om de organisatie, coördinatie en uitvoering van de gladheidbestrijding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars materieel en strooiroutes worden bepaald los van wie de wegbeheerder is. Deze samenwerking op het gebied van gladheidsbestrijding in Zeeland is uniek.

Aaneengesloten strooiroute

Of het nu om een gemeentelijke, rijks, provinciale of waterschapsweg gaat: door de samenwerking is de route voor het strooien aaneengesloten. We stoppen dus niet bij de gemeentegrens omdat daar de weg van een andere wegbeheerder begint. Door deze optimale afstemming zorgen we voor betere doorstroming en veiligheid voor de weggebruiker. 

Nominatie voor de WOW-prijs 2021

Wij zijn dan ook blij om samen met alle andere wegbeheerders in Zeeland genomineerd te zijn voor de WOW-prijs 2021

Minder kosten door samenwerking

De samenwerking is daarnaast ook duurzaam en de systemen en het materieel worden optimaal benut omdat we het samen doen. Samen inkopen, samen onderhouden en kennis delen; deze vergaande samenwerking zorgt ook voor minder kosten dan wanneer we dit allemaal zelf zouden doen. 

Kunnen we op uw stem rekenen?

Uit meer dan veertig inzendingen zijn wij, de Zeeuwse wegbeheerders, samen met zeven andere projecten genomineerd. Tot eind oktober kan iedereen stemmen op zijn top 3. Begin november wordt de winnaar bekend gemaakt. Die maakt kans op de juryprijs van € 10.000 én de publieksprijs van € 5.000. U kunt uw stem uitbrengen op de website van platform WOW

gladheidsbestrijding