Raadsleden

logo

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Raadsleden

Raadsleden

Zetelverdeling gemeenteraad Veere

De gemeente Veere heeft negentien raadsleden, afkomstig uit zes politieke partijen.

Partij Aantal zetels Website
SGP/Christenunie 5 www.veere.sgp-christenunie.nl
CDA 4 www.cdaveere.nl
VVD 3 www.vvdveere.nl
PVDA/GroenLinks 3 www.pvdagroenlinksveere.nl
DTV 3 www.dtveere.nl
D66 1 www.d66walcheren.nl


Arie Schot
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: (0118) 583 837, arie.schot@veere.sgp-christenunie.nl
Prelaatweg 15, 4363 NB Aagtekerke

Lid commissie MO
Werkkring:
- Koster gereformeerde gemeente kerk Aagtekerke

Ad Maris
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: (0118) 591 891, ad.maris@veere.sgp-christenunie.nl
Kerkring 23 4364 AN Grijpskerke

Lid commissie RO
Werkkring:
- ondernemer
Nevenfuncties:
- Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
- Begeleider Student Companies aan de HZ Vlissingen(www.jongondernemen.nl)

Marco Wisse
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: (0118) 582 475,  marco.wisse@veere.sgp-christenunie.nl
Orionstraat 42, 4356 BR Oostkapelle

Lid commissie MO
Werkkring:
- Administrateur

Albert Maljaars
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: 06 1076 6517, albertmaljaars@veere.sgp-christenunie.nl
Beatrixstraat 23, 4361 EG Westkapelle

Lid commissie RO
Werkkring:
-Projectleider bouw
Nevenfuncties
- Diaken gereformeerde gemeente Westkapelle
- Jeugdvereniging Aagtekerke

Marcel van den Bosse
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: (0118) 592 762, marcel.van.den.bosse@veere.sgp-christenunie.nl
Plantlustweg 1, 4353 SC Serooskerke

Lid commissie RO
Werkkring:
- Fruitteler
Nevefuncties:
- Vrijwillige brandweer 

Johan Sanderse
Partij: CDA Veere
Contact: (0118) 591 996, sandersejw@gmail.com
Oostkapelseweg 50, 4353 EK Serooskerke

Lid commissie MO
Nevenfuncties:
- Lid bestuur Vakgroep Akkerbouw van ZLTO
- Lid adviesraad stichting NAK
- Lid ledenraad CZAV
- Lid ledenraad Nedato
- secretaris/alg. adjunct stichting Waterhouderij Walcheren

Pieter Wisse (fractievoorzitter)
Partij: CDA Veere
Contact: (0118) 551 854, pacwisse@hetnet.nl
M. Nijhoffstraat 4, 4373 BC Biggekerke

Voorzitter commissie MO
Lid commissie RO
Werkkring:
- Docent CSW
Nevenfuncties:
- Ouderling PKN
- Voorzitter bestuur Vakcollege Walcheren

Leen Meijers
Partij: CDA Veere
Contact: (0118) 501 401, lmeyers@zeelandnet.nl
Sandenburghlaan 69, 4351 RM Veere

Lid commissie MO
Werkkring:
- Juridisch adviseur Waterschap

Willem den Herder
Partij: CDA Veere
Contact: (0118) 594 380, willemdherder@gmail.com
Laan van Wervenhove 3, 4353 BT Serooskerke

Lid commissie RO

Mineke Bierens-Maljaars
Partij: VVD Veere
Contact: (0118) 562 550, jmbierens@zeelandnet.nl
Dorpsstraat 17, 4365 AL Meliskerke 

Lid commisie RO
Werkkring:
- Financieel medewerkster

Marin van den Berge
Partij: VVD Veere
Contact: 06 1355 8542, marinb@zeelandnet.nl
Derrienk 5, 4373 CA Biggekerke
 
Lid commissie RO

Werkkring:
-purchasing manager bij OK Nutripet

Nevenfuncties:
-voorzitter Regiofractie VVD Walcheren

Bert van Halderen
Partij: VVD Veere
Contact: (0118) 596 000, bertvanhalderen@gmail.com
Bisschopstraat 23, 4353 BN Serooskerke

Lid commissie MO
Werkkring
-Adviseur Meeus Verzekeringen

Peter Holtring
Fractie: PvdA/Groenlinks Veere
Contact: (0118) 551 824, holtring@zeelandnet.nl
Meulpad 18, 4371 MZ Koudekerke

 Lid commissie RO
 

Maaike Walraven-Janssen
Fractie: PvdA/Groenlinks Veere
Contact: (0118) 562 506, famwalraven@zeelandnet.nl
Swaalingestraat 85, 4374 BW Zoutelande

Voorzitter commissie RO
Lid commissie MO
Werkkring:
-Verpleegkundige SVRZ 

Rina Jakobsen-Huibregtse
Fractie: PVDA/GroenLinks Veere
Contact: (0118) 552 130, ljakobsen@zeelandnet.nl
Parkweg 6, 4361 JE Westkapelle

Lid commissie RO

José de Buck
Partij: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Contact: mcdebuck@zeelandnet.nl
Grijpskerkseweg 2a, 4356 RA Oostkapelle

Adri Roelse
Partij: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Contact: (0118) 570 383, adriroelse@hetnet.nl
Molenweg 1, 4361 BV Westkapelle

Lid commissie RO
Werkkring:
- Zelfstandig ondernemer duurzame energie
Nevenfuncties:
- Voorzitter regiowerkgroep ringrijdersverenigingen gemeente Veere
- Voorzitter Westkapelse ringrijdersvereniging 
- Voorzitter Oranjevereniging Westkapelle

Sylvia Sparreboom
Partij: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Contact: (0118) 436 557, sylviasparreboom@outlook.com
Vliedberg 36, 4373 AX Biggekerke

Lid commissie MO
Werkkring:
- Zelfstandig ondernemer De Voedingstelefoon
Nevenfuncties:
- Stichting Thuis in het gezin
- Secretaris stichting Challenge to Move
- Divers vrijwilligerswerk 

Marion van Stiphout
Partij: D66 Walcheren
Contact: (0118) 583 626, mvstiphout@zeelandnet.nl
Vronesteijn 40, 4356 AG Oostkapelle

Lid commissie MO
Lid commissie RO
Nevenfuncties:
- Inspiratiemedewerker VVV Zeeland
- Voorzitter sportvereniging DOK

Vergaderkalender

twitter-icon

Twitter

laatste tweets van de gemeenteraad