Raadsleden

logo

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Raadsleden

Raadsleden

De gemeente Veere heeft negentien raadsleden, afkomstig uit vijf politieke partijen.

Partij Aantal zetels Website
SGP/Christenunie 5 www.veere.sgp-christenunie.nl
CDA 3 www.cdaveere.nl
VVD 3 www.vvdveere.nl
PVDA/GroenLinks 5 www.pvdagroenlinksveere.nl
DTV 3 www.dtveere.nl
A. Schot

Arie Schot
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: (0118) 583 837, 06 30445935, arie.schot@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Koster gereformeerde gemeente kerk Aagtekerke

Marcel van den Bosse
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: 06 10667909, marcel.van.den.bosse@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Zelfstandig ondernemer
Nevenfunctie:
Ledenraad Coöporatie AB Werkt

A Maris

Ad Maris
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: (0118) 591 891, 06 10035362, ad.maris@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Eigenaar  AD Questo
Nevenfuncties:
- Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand wel vergoeding
- Begeleider Student Companies HZ Vlissingen (www.jongondernemen.nl) geen vergoeding, wel reiskosten

M Wisse

Marco Wisse
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: (0118) 582 475, 06 53634608, marco.wisse@veere.sgp-christenunie.nl

Werkkring:
- Financieel controller bij De Wolf Maritime Safety BV
Nevenfuncties:
- Voorzitter initiatiefgroep Noord-Walcheren geen vergoeding

Sander Jacobse
Fractie: SGP/Christen Unie
Contact: sander.jacobse@veere.sgp-christenunie.nl
C Maas

Chris Maas
Fractie: PVDA/Groen Links
Contact: (0118) 583 290, 06 43127765, maastevens@zeeland.nl

Werkkring:
- Wethouder gemeente Veere
Nevenfunctie:
- Voorzitter Comité Herdenking Domburgse Oorlogsslachtoffers 1940 - 1945 geen vergoeding

M Walraven

Maaike Walraven-Janssen
Fractie: PvdA/Groenlinks Veere
Contact: (0118) 562 506, 06 514453493, mjawwalraven@gmail.com

Nevenfunctie:
- Lid werkgroep Ypsilon geen vergoeding

Tom Lievense
Fractie: PVDA/Groen Links
Contact: 06 28084353, Lievense.tom@gmail.com

Werkkring:
- Onderwijs

Nevenfuncties:
- Docent/afstudeerder bij Wellant wel vergoeding
- Fractievolger bij Waterschap Scheldestromen wel vergoeding
- Secretaris Jonge Socialisten Zeeland geen vergoeding 

I Rijken

Ineke Rijken
Fractie PVDA/Groen Links
Contact: 06 30865801, inekerijken@gmail.com

Werkkring:
- Eigenaar praktijk Veldzigt

P Meijs

Peter Meijs
Fractie PVDA/Groen Links
Contact: (0118) 552 102, 06 17417878, meijs@zeelandnet.nl

Werkkring:
- Zelfstandig
Nevenfuncties:
- Bed en Breakfast Uitwijk wel vergoeding
- Voorzitter VVE Koopvaardijhof Rotterdam wel vergoeding
- Beeldend kunstenaar - wel vergoeding

A Roelse

Adri Roelse
Partij: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Contact: (0118) 570 383, 06 50287527, adriroelse@hetnet.nl

Werkkring:
- Ondernemer in de duurzame energie,
  Vennoot Windkracht 6 V.O.F, Laro Advies, BioGas Zeeland en Esminn Windenergie. Wel vergoeding.
  Website: Esminn.nl en Windkracht6.net
Nevenfuncties:
- Voorzitter regiowerkgroep ringrijdersverenigingen gemeente Veere geen vergoeding
- Voorzitter Westkapelse ringrijdersvereniging geen vergoeding
- Voorzitter Oranjevereniging Westkapelle geen vergoeding

Sylvia Sparreboom
Partij: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Contact: (0118) 436 557, sylviasparreboom@outlook.com

Werkkring:
- Entrepreneur
Nevenfuncties:
- Voorzitter bestuur Stichting Thuis in het gezin geen vergoeding (wel reiskosten)
- Voorzitter bestuur Humanitas geen vergoeding

S van Kervinck

Stijn van Kervinck
Partij: Dorpsbelangen en Toerisme Veere
Contact: 06 31777094, stijn.95@hotmail.com

Werkkring:
- n.v.t.
Nevenfunctie:
- Bestuurslid Jazz by the Sea geen vergoeding

W den Herder

Willem den Herder
Partij: CDA Veere
Contact: (0118) 594 380, 06 51182953, willemdherder@gmail.com

Werkkring:
- n.v.t.

P Wisse

Pieter Wisse 
Partij: CDA Veere
Contact: (0118) 551 854, 06 19925087, pacwisse@hetnet.nl

Werkkring:
- Docent CSW
Nevenfuncties:
- dga Wismel BV
- dga Wis & Roel BV

L Meijers

Leen Meijers
Partij: CDA Veere
Contact: (0118) 501 401, 06 26089110, lmeyers@zeelandnet.nl

Werkkring:
- Waterschap Scheldestromen

B van Halderen

Bert van Halderen
Partij: VVD Veere
Contact: (0118) 596 000, 06 53651844, bertvanhalderen@gmail.com

Nevenfunctie:
- Vrijwilliger Humanitas

M Osté

Marja Osté-Aarnoutse
Partij: VVD Veere
Contact: 06 11126824, lmoste@hotmail.com

Nevenfuncties:
-Penningmeester bestuur Harmonie Voorwaarts geen vergoeding
-Penningmeester Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren onkostenvergoeding

M van den Berge

Marin van den Berge
Partij: VVD Veere
Contact: (0118) 853626, 06 13558542, marinb@zeelandnet.nl
 

Werkkring:
-Purchasing manager bij OK Nutripet B.V.
Nevenfuncties:
-Voorzitter Regionaal fractie overleg VVD Walcheren geen vergoeding
-Vrijwilliger PKN Biggekerke/Meliskerke geen vergoeding 

 

Vergaderkalender

twitter-icon

Twitter

laatste tweets van de gemeenteraad