Commissie RO

logo

Snelmenu

Luister met BrowseAloudLees voor
Zoeken
U bent hier: Home / Commissies / Commissie RO

Commissie RO

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) adviseert de gemeenteraad over ruimtelijke ordening, het milieu en de veiligheid.

Onderwerpen

De commissie RO behandelt onderwerpen die te maken hebben met:

  • Bestuur en ondersteuning
  • Veiligheid
  • Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Economie
  • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De commissie RO adviseert de gemeenteraad over deze onderwerpen. Leggen we een nieuwe weg aan, passen we een bestaand bestemmingsplan aan, investeren we in duurzaamheid; allemaal voorbeelden van vragen waarover de commissie RO meedenkt.

Samenstelling commissie RO

De leden van de commissie RO zijn: 

Samenstelling Commissie RO
Functie/partij Leden Plaatsvervangend
Voorzitter L.A. Roelse M.J.A.W. Walraven-Janssen
SGP/ChristenUnie A.W. Maris
SGP/ChristenUnie M. v.d. Bosse
SGP/ChristenUnie A.L. Jacobse
CDA B. van Hese
CDA P. Wisse A. Wielemaker
PvdA/GroenLinks C. Maas A. van Vliet
PvdA/GroenLinks T. Lievense
PvdA/GroenLinks P. Blom
VVD M. Osté-Aarnoutse R. van Houten
VVD C.C.W. van den Berge
DTV S. Sparreboom
DTV J. de Buck
Griffier A.J.M Anthonissen A.W.L. Piersma

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie RO? Neem dan contact op met commissiegriffier Ad Anthonissen, telefonisch via 06 510 736 92 of per e-mail via griffie@veere.nl

Vergaderdata en stukken kunt u vinden in de vergaderkalender.  

Vergaderkalender

twitter-icon

Twitter

laatste tweets van de gemeenteraad