Commissie MO

logo

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Commissies / Commissie MO

Commissie MO

Commissie Maatschappelijk Ontwikkeling

De commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) adviseert de gemeenteraad over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkeling en economische zaken.

Onderwerpen

De commissie MO behandelt voorstellen die gaan over:

  • Onderwijs
  • Sport, cultuur en recreatie
  • Sociaal domein
  • Volksgezondheid en milieu

De commissie MO adviseert de gemeenteraad over deze onderwerpen. Krijgt het onderwijs meer geld, gaan we investeren in nieuwe woningen, worden de speeltuinen opgeknapt; het zijn allemaal onderwerpen waarover de commissie MO meedenkt.

Samenstelling commissie MO

De leden van de commissie MO zijn: 

Samenstelling Commissie MO
Functie/partij Leden Plaatsvervangend
Voorzitter M. Osté-Aarnoutse C.C.W. van den Berge
SGP/ChristenUnie J.M.I. Wisse
SGP/ChristenUnie A.N. te Sligte
CDA L.C. Meijers
CDA J.W. Sanderse
PvdA/Groenlinks M. Walraven-Janssen
PvdA/Groenlinks P.H.L.J. Meijs
VVD R. van Houten
VVD L.V.M. van den Berg
DTV S. Sparreboom
DTV S. van Kervinck
Griffier A.W.L. Piersma A.J.M Anthonissen

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie MO? Neem dan contact op met commissiegriffier A. Piersma, telefonisch via (0118) 555 411 of per e-mail via awl.piersma@veere.nl

Vergaderdata en stukken kunt u vinden in de vergaderkalender.  

Vergaderkalender

twitter-icon

Twitter

laatste tweets van de gemeenteraad