Tijdens het najaar 2018 en winter 2019 heeft de gemeente Veere zes wegprojecten voltooid. Een aantal projecten stonden op de planning voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) dat in 2017 is vastgesteld. Normaal staan er één of twee projecten op de planning, in deze periode waren het er zes. Vijf van de zes projecten zijn volgens planning verlopen, ‘een waar huzarenstukje’ volgens Huub van de Zande, hoofd van de afdeling Openbare Ruimte. 

Intensief ontwerptraject

De herinrichting van de wegen en kernen was een intensief proces waarbij inwoners en ondernemers werden betrokken bij het ontwerpproces. Binnen de gestelde kaders konden werkgroepen meedenken tijdens de planvorming. 
Vanwege de zachte winter en weinig tegenslagen zijn de meeste projecten volgens planning uitgevoerd en is de overlast voor omwonenden, ondernemers en vakantieverkeer van korte duur geweest. In de maanden mei en juni worden de diverse projecten feestelijk geopend. 

Aagtekerke en Oostkapelle

De Prelaatweg door Aagtekerke is met herinrichting en een aantal as verspringingen een duidelijke 50 kilometer weg geworden. De weg die door het dorp richting Westkapelle loopt was al een 50 kilometer weg, maar er werd te vaak te hard gereden. Met de nieuwe indeling is dit nu aangepakt. In Oostkapelle is de Dorpsstraat opnieuw ingericht. Hier is de auto nu te gast en hebben voetgangers en fietsers meer ruimte gekregen. Deze twee projecten stonden gepland binnen het GVVP. 

Domburg en Veere

In Domburg is ‘t Groentje en het einde van de Schuitvlotstraat samengevoegd tot 1 plein, waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen en de auto te gast is. Aan de Roosjesweg bij de molen is een groot nieuw parkeerterrein aangelegd, met ruimte voor 350 auto’s. Dankzij de verhuizing van de supermarkt naar de huidige locatie naast het gemeentehuis, is er ruimte vrijgekomen voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Tot slot is de markt in Veere nieuw ingericht en meer autoluw gemaakt.

Walcherse weg

Het enige project dat vertraging heeft is de herinrichting van de Walcherse weg door Buttinge. Het gedeelte 80 weg is naar 60 kilometer teruggebracht en het gedeelte 50 kilometer door Buttinge is teruggebracht naar 30 kilometer. De Walcherse weg is naar verwachting vanaf begin mei weer open voor verkeer. 

Archeologische vondsten

In Domburg en Oostkapelle zijn tijdens de werkzaamheden archeologische vondsten gedaan. In Domburg zijn rond de molen resten van romeinse bewoning uit omstreeks 200 na Christus gevonden. In Oostkapelle werd een laat middeleeuwse begraafplaats uit de 13de eeuw aangetroffen, die verbonden is met de huidige begraafplaats. De vondsten zijn door specialisten nader onderzocht.