Het tekort aan tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers en woningen voor statushouders is nog altijd ongekend groot. Om dit maatschappelijke vraagstuk snel op te lossen is een daadkrachtige aanpak nodig. Naast het programma wonen heeft het college met spoed opdracht gegeven tot het organiseren van meerjarige, tijdelijke huisvesting voor vreemdelingen:

  1. Vervangende huisvesting voor Oekraïense ontheemden;
  2. Meerjarige opvang van alleenstaande minderjarige statushouders, door hier 3 à 5 woningen aan toe te wijzen;
  3. Meerjarige opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers (30 à 50 plaatsen).

Ook voor de opvang van Oekraïense ontheemden zijn met spoed vervangende opvangplaatsen nodig. Om uiteenlopende redenen is een aantal woningen binnenkort niet meer beschikbaar en moeten de mensen binnen de gemeente Veere (opnieuw) opgevangen worden. We onderzoeken een aantal opties, waaronder het plaatsen van nood-woonunits. Tegelijk doen we een beroep op de inwoners van Veere om woonruimte voor Oekraïners beschikbaar te stellen.

Wethouder Bert Tuk

“Veerenaren hebben afgelopen jaar in al onze dorpen Oekraïners met open armen ontvangen en een thuis geboden. En heel veel vrijwilligers helpen nog dagelijks door allerlei praktische zaken te regelen. Daar heb ik grote bewondering en waardering voor. Maar ik begrijp het ook als huiseigenaren redenen hebben waardoor ze niet langer mensen kunnen opvangen. Ik doe nog eens een dringende oproep aan onze inwoners voor opvangplaatsen. Help alstublieft mee!”

vlag oekraine

Help mee!

We zoeken dringend vervangende opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen. Denkt u dat u geschikte woonruimte heeft en is deze voor een half jaar of langer beschikbaar? Stuurt u alstublieft een email naar hulpvooroekraine@veere.nl.

Zeeuwse afspraken

In de afspraken die Zeeland met het ministerie maakte, is opgenomen dat Veere naast de taakstelling voor statushouders en de opvang van Oekraïense vluchtelingen ook zorgt
voor tijdelijke, kleinschalige opvang van:

  • Noodopvang van asielzoekers; 1 locatie voor ca. 25 plaatsen
  • Minderjarige statushouders; 3 a 5 woonhuizen voor max. 4 plaatsen elk
  • Minderjarige asielzoekers; 1 locatie voor ca. 30 plaatsen

Inmiddels is de noodopvang op Walcheren voldoende geregeld door Middelburg en Vlissingen. Het eerstgenoemde, de noodopvang van asielzoekers, is daarom niet meer nodig. De opvang van minderjarigen is in Zeeland nog onvoldoende geregeld. Veere levert een belangrijke bijdrage door tijdelijke huisvesting te organiseren voor alleenstaande minderjarige asielzoekers en alleenstaande minderjarige statushouders.
 

Het verzoek is 30 à 50 minderjarige asielzoekers voor drie tot vijf jaar op te vangen. De door het rijk bepaalde taakstelling voor het huisvesten van statushouders blijft even groot, maar is nader gespecificeerd door af te spreken dat een deel ervan wordt ingevuld door de huisvesting van minderjarigen.