Burgemeester Rob van der Zwaag kondigde in januari zijn vertrek aan. Daarom zoekt de gemeente Veere een nieuwe burgemeester. Hiervoor wordt een profielschets gemaakt; een beschrijving van wat voor burgemeester we zoeken. Bij het opstellen van de profielschets vragen we de inbreng van verschillende belangengroepen, waaronder de eigen inwoners.

Via mijnburgemeesterveere.nl worden inwoners gevraagd hun wensen door te geven

Iedere inwoner en ondernemer uit Veere kan meedoen via www.mijnburgemeesterveere.nl. De enquête staat open tot en met 29 mei 2022. Het onderzoek is anoniem en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De resultaten delen we vanaf 8 juni via onze website.

Telefonisch deelnemen aan de enquête

Naast dat het onderzoek digitaal kan worden ingevuld, is er een telefoonnummer beschikbaar voor niet-digitale inwoners: 0800 75 75 755. Via deze weg vullen zij samen met de onderzoekers de enquête in. De telefoonlijn is tot en met 29 mei 2022 bereikbaar tijdens kantoortijden.

De gemeenteraad stelt het profiel voor de nieuwe burgemeester op

Het profiel wordt in een gemeenteraadsvergadering op 7 juli besproken en vastgesteld. De commissaris van de Koning is daarbij aanwezig en neemt de vastgestelde profielschets in ontvangst. Daarna wordt de vacature uitgezet.

De vertrouwenscommissie, die de raad heeft samengesteld, voert de sollicitatiegesprekken en brengt advies uit aan de raad. De raad neemt hierover een besluit en doet een voordracht aan de commissaris van de Koning.

Benoeming bij Koninklijk Besluit

De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente. De verwachting is dat dit eind dit jaar of begin 2023 plaatsvindt. Rob van der Zwaag blijft aan totdat er een nieuwe burgemeester is.

Mensen in gesprek