Windenergie, zonne-energie en energie uit water zijn belangrijke vormen van duurzame energie om in de gemeente Veere energiedoelstellingen te halen:

Het Zon Effect

  • Het Zon Effect is een initiatief van de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) en Zeeuwind om meer voordeel uit de zon te halen. Onze provincie heeft namelijk de meeste zonuren van Nederland. Het Zon Effect organiseert daarom bijeenkomsten en acties – ook in onze gemeente – om heel Zeeland te laten overstappen op zonne-energie. Gezamenlijke inkoop van zonnepalen is één van de initiatieven. Verder werken boerderijen, verenigingen en sportclubs mee met diverse acties om zonne-energie te gebruiken en te promoten. 

Windenergie

  • Het aandeel windenergie in de gemeente Veere is al groot. Windmolens concentreren we op Neeltje Jans (Windpark Bouwdokken). Op het eiland Walcheren zijn (grote) windmolens niet gewenst. We maken de komende jaren wel één of enkele tijdelijke proefopstellingen met kleinere, innoverende, landschappelijk inpasbare windmolens mogelijk.