Overzicht gegunde opdrachten

Onderstaande lijst geeft een overzicht van aanbestedingen voor werken in de openbare ruimte die de gemeente Veere in 2018 heeft gegund aan ondernemingen binnen en buiten onze gemeente. We proberen de lijst altijd actueel te houden.

Lopende opdrachten 2018

Gegund aan

Herinrichting Dorpsstraat en Noordweg Oostkapelle

Aannemingsbedrijf Van Gelder B.V.

Herinrichting Burgvliet 2e fase

Aannemingsbedrijf Lindeloof B.V.

Reconstructie Prelaatweg Aagtekerke

KWS Infra B.V.

Herinrichting Groentje Domburg

Aannemingsbedrijf Van Gelder B.V.

Aanleg parkeerterrein Roosjesweg

Aannemingsbedrijf Dostra B.V.

Bouwrijp maken voormalig Rabobankterrein

Aannemingsbedrijf Dostra B.V.

Herinrichting Middelburgseweg Buttinge

KWS Infra B.V.

Omschrijving opdrachten 2019

Gegund aan

Woonrijp maken inbreiding Duinweg 24

Aannemingsbedrijf Jac. Ton.

Renovatie rioolgemalen 2019

Xylem

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de gegunde opdrachten of heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met Tonny Vleugel, Adviseur Inkoop, via telefoon (0118) 555 244 of mail ta.vleugel@veere.nl