Overzicht gegunde opdrachten

Onderstaande lijst geeft een overzicht van aanbestedingen voor werken in de openbare ruimte die de gemeente Veere in 2018 en 2019 heeft gegund aan ondernemingen binnen en buiten onze gemeente. We proberen de lijst altijd actueel te houden.

Lopende opdrachten 2018

Gegund aan

Herinrichting Dorpsstraat en Noordweg Oostkapelle

Aannemingsbedrijf Van Gelder B.V.

Omschrijving opdrachten 2019

Gegund aan

Woonrijp maken inbreiding Duinweg 24

Aannemingsbedrijf Jac. Ton.

Renovatie rioolgemalen 2019

Xylem

Munitieonderzoek oude AH locatie Domburg

Bodac B.V.

Verplaatsen ondergrondse afvalcontainers Domburg

Aannemingsbedrijf Dostra B.V.

Herinrichting Dorpstraat Gapinge

Aannemingsbedrijf van der Straaten

Herinrichting Markt Veere

Aannemingsbedrijf Traas & Ovaa/Aannemingsbedrijf Geldof B.V.

Aanleg ontsluitingsweg Vrouwenpolder

Aannemingsbedrijf Dostra B.V.

Bouwrijp maken voormalige AH locatie

Aannemingsbedrijf Geldof B.V.

Renovatie Torens Meliskerke Biggekerke

Bouwbedrijf Meliskerke

Herinrichting Ooststraat fase 2

Aannemingsbedrijf Dostra B.V.

Auto volg systeem

Carlife

Sportvelden maaier

Green clipper mowing solutions

Realiseren duintrap Golf Links

Van Hese Infra B.V.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de gegunde opdrachten of heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op onze Adviseur Inkoop Laurens Bommeljé via telefoon (0118) 555 428 of mail L.Bommelje@veere.nl.