Het college stelt aan de gemeenteraad voor om voortaan geen toestemming te verlenen voor nieuwe tweede woningen in de woonkernen. Dat betekent dat in de kernen uitsluitend permanent bewoonde woningen zijn toegestaan. Hiermee wil het college de leefbaarheid van onze kernen bevorderen.

De huidige tweede woningen blijven toegestaan, maar bij verkoop kan dat niet meer als tweede woning. De gemeenteraad besluit hierover binnenkort.