Het kunstwerk “De dans van de molenaarsdochters” van Elisabet Stienstra is op 31 augustus 2021 geplaatst in Gapinge. Op zaterdag 4 september was de officiële openbare onthulling met Wethouder Pieter Wisse, de kunstenares Elisabet Stienstra, de Kunstadviescommissie, gemeenteraadslieden en inwoners van Gapinge.

Inspiratie voor het kunstwerk

De kunstenares Elisabet Stienstra heeft zich bij het maken van het kunstwerk laten leiden door de verhalen van Maatje en Nel, dochters van de molenaar in Gapinge. Zij vertelden over hun jeugd op de molen. En over de danslessen waar zij naar toe mochten, wat niet vanzelfsprekend was in die tijd. Deze verhalen samen met de fascinatie voor de molen zelf heeft Elisabet verwerkt in het kunstwerk “De dans van de molenaarsdochters”. De basis van het kunstwerk is een molensteen waar mensen op mogen zitten. Bovenop de molensteen staan twee meer dan levensgrote op elkaar staande meisjes. Hun armen zijn gespreid als de wieken van de molen. Alles aan het beeld lijkt te draaien en in beweging. Ook lijkt de invloed van de wind een rol te spelen. Die zorgt voor een voortdurende beweging. Dit past goed bij de mooie Gapingse spreuk: De tijden veranderen en wij met hen. Een ander toepasselijk molenaarsgezegde is: Je kan de wind niet veranderen, maar de stand van de wieken wel.“ De wind die in de jaren ’70 overbodig was geworden voor de productiviteit van de Gapingse korenmolen wordt nu weer volop ingezet voor een duurzamer Zeeland. “De dans van de molenaarsdochters” is een menging van verbeelding, verhalen en feiten. Hierdoor is Gapinge een monument rijker. Een sculpturale ode aan dorp en omgeving en een optimistische, vreugdevolle metafoor voor verworven vrijheden.  

Het proces tot het kunstwerk

Eind 2018 diende de dorpsraad van Gapinge een verzoek in om in aanmerking te komen voor een kunstwerk. Bij deze procedure werkt de gemeente Veere samen met de Kunstadviescommissie. De commissie bestaat uit 3 vaste leden en een aantal vertegenwoordigers uit de desbetreffende kern. De commissie adviseert de gemeente bij de gehele procedure. Zo waarborgen wij de kwaliteit van het kunstwerk en de aansluiting hiervan bij het DNA van de kern. Na een open oproep eind 2018 meldden zich in totaal 78 kunstenaars aan voor het realiseren van het kunstwerk in Gapinge. Daaruit zijn 4 kunstenaars gekozen die na een bezoek aan Gapinge de opdracht kregen om een schetsontwerp te maken. Hieruit werden 2 ontwerpen gekozen. Op 20 september 2019 werden de twee ontwerpen gepresenteerd aan de inwoners van Gapinge. De inwoners konden stemmen op hun favoriet. Het ontwerp van Elisabet Stienstra “De dans van de molenaarsdochters” kreeg de meeste stemmen van de inwoners van Gapinge. In februari 2020 werd de opdracht tot realisatie verleend.

Wens gemeente Veere en eerdere werken

In de Nota Kunst in de Openbare Ruimte stelt de gemeente Veere dat elke kern van de gemeente recht heeft op kunst in de openbare ruimte. De gemeenteraad besloot in 2013 de kosten te vergoeden voor die kernen waar op dat moment nog geen kunstwerk stond. Sindsdien zijn kunstwerken gerealiseerd in Oostkapelle (2015: Being There (de Paalhoofden) van Marcel Smink) en in Serooskerke (2018: Halve Gouden Rijder van Iris Le Rütte). Het kunstwerk in Gaping is het nieuwste kunstwerk vanuit deze procedure.

Kunstwerk Gapinge