De gemeenteraad van Veere draagt Frederiek Schouwenaar voor als nieuwe burgemeester van de gemeente Veere. Dat besloot de raad op 17 november 2022.

De gemeenteraad van Veere beveelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties mevrouw Schouwenaar aan voor benoeming als burgemeester van de gemeente Veere.

Aanleiding

De burgemeester van Veere, de heer drs. R.J. van der Zwaag, heeft eind januari 2022 aangegeven dat hij zijn functie zal neerleggen, als in zijn opvolging is voorzien. Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Achtergrond

Mevrouw Schouwenaar is 42 jaar oud. Heeft in Utrecht doctoraal geschiedenis afgerond en studeerde aan de politie academie. Werkt op dit moment als sectorhoofd bij de nationale Politie, eenheid Zeeland West-Brabant. Zij woont in Gorinchem en is gehuwd en heeft twee kinderen. Mevrouw Schouwenaar is lid van de VVD. Zij kijkt er naar uit om zich in de gemeente Veere te vestigen.

Motivering

De vertrouwenscommissie heeft mevrouw Schouwenaar leren kennen als een sterke persoonlijkheid die reflecteert op eigen handelen en met een goed ontwikkeld moreel kompas. Haar authentieke optreden wekt vertrouwen. Denkt eerst na, is belangstellend, heeft lef en pakt aan. We denken en verwachten dat er een goede klik zal zijn met de Veerse bevolking. Zoekt de verbinding en is helder in de rolverdeling tussen raad, college en burgemeester. Communiceert duidelijk en zal Veere voortreffelijk vertegenwoordigen.

Vervolg

Deze voordracht gaat nu naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Dat leidt deze door naar de Koning. Daarna kan de benoeming, voor zes jaar, plaatsvinden. De gemeenteraad hoopt en verwacht dat we mevrouw Schouwenaar op 2 februari kunnen installeren.

Dank

De gemeenteraad van Veere dankt alle kandidaten die solliciteerden naar het ambt van burgemeester van de gemeente Veere voor de belangstelling.