Op donderdag 8 juli is tijdens de raadsvergadering het financieel perspectief aangenomen door de gemeenteraad van Veere.

Balans leefbaarheid en toerisme

Het college is hier blij mee omdat we de gemeente Veere financieel gezond houden en kunnen investeren in de voorzieningen voor inwoners en toeristen. We houden leefbaarheid en toerisme in balans.

Veere blijft een van de goedkoopste gemeenten van Zeeland

We gaan dit jaar de lasten niet extra verhogen, alleen de inflatieverhoging voeren we door. Over de extra verhoging van de OZB is in de vorige begroting al een uitspraak gedaan. Met deze insteek kunnen we een vrijwel sluitende begroting presenteren. Kijkend naar de cijfers voor de woonlasten in Zeeland, dan hoort Veere nog steeds bij de goedkoopste gemeenten van de provincie