In de meivakantie is een parkeerdrukmeting gehouden op vier momenten: twee middagen en twee avonden. Tijdens dit onderzoek is gemeten wat de restcapaciteiten zijn in de vergunninghouderzones van Domburg, Veere en Zoutelande. Dit met als achterliggende gedachte om bij voldoende restcapaciteit extra parkeermogelijkheden te bieden aan specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld om werknemers dichter bij hun werk te kunnen laten parkeren. 

Restcapaciteit in Zoutelande en Domburg

In Veere blijkt er geen substantiële restcapaciteit beschikbaar. In Domburg is op diverse locaties restcapaciteit beschikbaar en in Zoutelande is relatief veel restcapaciteit beschikbaar. Dit betekent dat Zone2DOM en Zone2ZOU, beiden voor de WoonWerk-app en mensen met een 3e of 4e bewonersvergunning, uitgebreid kunnen worden. In Domburg kan Zone4DOM (alsmede Zone5DOM) uitgebreid worden.

Geparkeerde auto's in straat