We zijn gestart met het afnemen van enquêtes onder toeristen en parkeervergunninghouders. Toeristen zijn willekeurig benaderd op straat en op het strand om hun mening te vragen. Daarnaast hebben parkeervergunninghouders met een parkeerrecht in Domburg, Zoutelande en Veere een e-mail van ons ontvangen. In de mail is met een link opgenomen om een online vragenlijst in te vullen. De enquêtes zijn onderdeel van de evaluatie van het parkeerbeleid die veel breder is en waarin een hoop cijfers aan bod komen.

Ook inwoners zonder parkeervergunning vragen we hun mening

Wij willen in gesprek met een aantal inwoners uit het buitengebied van de gereguleerde kernen en met inwoners van niet-gereguleerde kernen. Wij willen horen welke wensen zij hebben, welke problemen ze ervaren, wat ze goed vinden aan het parkeerbeleid en wat er beter kan. Per gebied/kern nodigen we willekeurig inwoners hiervoor uit.

Aanleiding van de evaluatie

Op 1 april 2021 is het betaald parkeren in Zoutelande ingegaan. En zijn in Domburg extra parkeerterreinen betaald geworden. Bij Domburg is het parkeerterrein Sportveld nog gratis en in Veere geldt geen betaald parkeren op het parkeerterrein Veerseweg. Daarnaast zijn in Domburg en Veere de parkeertarieven verhoogd en is een nieuw stelsel van parkeervergunningen ingevoerd. Hiermee is fase 1 van de implementatie van het parkeerbeleid afgerond.

Voordat we in 2022 starten met fase 2 van de implementatie, evalueren we eerst het beleid. We zorgen voor een goede evaluatie die de raad handvatten geeft om het parkeerbeleid en de uitvoering ervan zo nodig (verder) te verbeteren. Op 10 november 2021 bespreekt de raad de uitkomsten van de evaluatie.