Op 1 januari 2022 is Diftar ingevoerd voor het aanbieden van restafval. Diftar is de sleutel tot minder afval en meer hergebruik. U krijgt namelijk invloed op het variabele deel van de afvalstoffenheffing en betaalt voor de keren dat u de restafval container aanbiedt.

afval scheiden

Afname van restafval

De hoeveelheid restafval is de eerste 6 maanden met circa 40% afgenomen ten opzichte van de hoeveelheid gedurende dezelfde periode vorig jaar. Het aanbod per inwoner bedroeg in 2021 nog circa 92 per kilogram en is nu gedaald naar 59 kg per inwoner dit jaar.

Het aantal aanbiedingen is gedurende deze periode zelfs met 60% afgenomen.

De resultaten zijn zeer bemoedigend. Het college verwacht ook dat de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing de te verwachten kosten in voldoende mate dekken.