In de woningbouw kunnen we veel winst behalen als het gaat om duurzaamheid. Als gemeente spelen we hierin een belangrijke rol door informatie en leningen te verschaffen. Bestaande woningen gebruiken bijvoorbeeld veel meer energie dan nieuwe huizen. Moderne huizen zijn immers beter geïsoleerd, hebben dubbel glas en goede verwarmings- en ventilatieapparatuur. Maar als u verbeteringen aanbrengt in uw huidige woning, kunt u ook veel energie besparen. 

Hoe kunt u uw woning verbeteren?

Om een energiezuinige woning te hebben, hoeft u niet meteen een nieuwe woning te bouwen. Met aanpassingen in uw huidige woning kunt u ook veel energie besparen. Daarmee wordt het milieu minder belast met broeikasgassen en CO2-uitstoot. En dat is beter voor het milieu en beter voor uw portemonnee. De volgende tips helpen u bij het verbeteren van uw woning:

  • Gebruik zonne-energie in plaats van energie uit aardgas en steenkool.
  • Hergebruik hemelwater voor het toilet en de tuin.
  • Bespaar op het aardgasverbruik door warmtekrachtkoppeling.
  • Bouw met duurzame materialen, zoals hout, vlas en hennep.
  • Kies voor energiezuinige huishoudelijke apparatuur.
  • Zorg voor een goede isolatie van vloeren, gevels, dak en ramen.
  • Kies voor een duurzame boiler, zoals een PV-systeem of zonneboiler.
  • Gebruik spaarlampen of LED-verlichting.
  • Kies voor groene stroom bij uw energieleverancier.
  • Voorzie in uw eigen windenergie, bijvoorbeeld door een windturbine op uw dak.

Meer informatie vindt u op Duurzaam Bouwloket Veere.  

Subsidieregeling Energieneutrale nieuwbouw 2017-2020

De overheid vindt dat woningen steeds energiezuiniger moeten worden. Na 2020 is het bouwen van energie neutrale woningen de norm. Toch  bouwen we nog steeds nieuwe woningen op de traditionele manier, met een niet-optimale energieprestatie als resultaat. Gaat u een nieuwe woning bouwen? Denk dan goed na over hoe duurzaam de woning moet worden. Wilt u de woning energieneutraal maken of zelfs Nul op de Meter en dit alles zonder gasaansluiting? Dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling Energieneutrale nieuwbouw 2017-2020.

Voor het realiseren van een energieneutrale woning (EPC 0 en geen gasaansluiting) krijgt u € 2.000,00 subsidie en voor een Nul op de Meter woning krijgt u € 4.000,00 subsidie.

Gratis advies over energieneutrale woningen

Om u te helpen met een energieneutrale woning of een Nul op de Meter woning, kunt u gratis advies krijgen. De gemeente biedt zelfbouwers een gratis uitgebreid adviesgesprek met het Duurzaam Bouwloket aan. De ervaring leert dat zelfbouwers na zo’n gesprek goed weten wat ze willen en zich kunnen gaan oriënteren op bouwer(s) en installateur(s) die dit kunnen leveren. Voor een dergelijk gesprek is een schetsontwerp nodig om te komen tot een duurzame, energiezuinige, onderhoudsvrije en levensloopbestendige woning.  

Meer weten over de subsidieregeling?

Heeft u vragen over de regeling en het gratis advies dan kunt u contact opnemen via e-mailadres duurzaamveere@veere.nl. Voor meer informatie kunt u ook in de subsidieverordening bekijken.

Aanvragen subsidie energieneutrale nieuwbouw

Via onderstaande knop kunt u een subsidie aanvragen: 

Subsidie energieneutrale nieuwbouw aanvragen

Energielabels

Het energielabel is verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van woningen en gebouwen met een maatschappelijk doel, zoals scholen, verenigingsgebouwen en sportzalen. Dit label laat zien wat de energieprestatie van gebouwen is. Daarnaast geeft het inzicht in energiebesparende mogelijkheden. Het label werkt met een indeling die loopt van A naar G. A betekent dat er al veel maatregelen genomen zijn, terwijl er bij G nog veel besparingsmogelijkheden zijn. Een energielabel is maximaal tien jaar geldig. 

Duurzaam wonen

De gemeente Veere wil inwoners stimuleren om duurzaam te wonen. Daarom verstrekken we de zogenaamde duurzame leningen. Deze leningen kunt u bij ons afsluiten wanneer u duurzame verbeteringen aan uw woning wilt doorvoeren. De maatregelen moeten energiebesparend zijn en de levensloopbestendigheid van woningen verbeteren.

Meer informatie over woningverbetering

Er is ook een landelijk initiatief om energiebesparing in woningen te stimuleren: het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds maakt het mogelijk een lening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in uw woning. Zo bespaart u energie, verbetert u het wooncomfort en werkt u aan een beter milieu. 

Subsidieregeling Asbest van het dak

Voor het verwijderen van asbestdaken zijn verschillende subsidieregelingen.

Meer informatie over de subsidieregeling Asbest van het dak

Meer informatie

Wilt u meer informatie over woningverbetering in de gemeente Veere? Neem dan contact op met Mark Minderhoud via telefoonnummer (0118) 555 442 of e-mail m.minderhoud@veere.nl.