In 2023 ontvangt ieder Veers huishouden eenmalig € 50,- van de gemeente. Dat staat in het Financieel Perspectief 2023-2026 dat aan de raad wordt gepresenteerd. We willen dit doen omdat we een financiële meevaller hebben van het Rijk. We vinden het eerlijk dat onze inwoners hiervan meeprofiteren. Hoe we dit gaan doen maken we later bekend.

Gemeenteraad kan voor een € 0,5 miljoen aanvullende keuzes maken

In de raadsvergadering van 2 juni 2022 zijn door de raad aanvullende suggesties gedaan op het Programma op Hoofdlijnen. Het college neemt deze ter harte. Een deel van deze suggesties zijn verwerkt in het Financieel Perspectief. Daarnaast bieden we de raad de ruimte om met initiatieven te komen voor een bedrag van € 0,5 miljoen. Het college neemt deze suggesties mee naar de begroting. 

Het Financieel Perspectief 2023-2026 is een vertaling van het Programma op Hoofdlijnen 2022-2026 en de ontwikkelingen waarop we geen invloed kunnen uitoefenen zoals bijvoorbeeld inflatie. 
 

Verbetering van de dienstverlening

We gaan investeren in een betere dienstverlening. Dit betekent dat we knelpunten gaan oplossen en gaan kijken naar de ambtelijke capaciteit. 
 

Versterken ambtelijke organisatie

We willen een goede en interessante werkgever zijn, daar gaan we stappen in maken. We stellen extra ambtelijke capaciteit beschikbaar waar nodig. En we gaan investeren in goede werving en het zoeken van talent. 
 

Een gedragen parkeerbeleid

We willen een gedragen parkeerbeleid. Dit betekent onder andere dat we het toptarief van € 5,20 gaan verlagen en het beleid wat gaan vereenvoudigen. De meeste wijzigingen kunnen pas in 2023 worden ingevoerd. Wat wel mogelijk is doen we nu. De lagere inkomsten van de wijzigingen kunnen we opvangen door de te verwachten meeropbrengst van het parkeren. 

Urgentie voor wonen

We willen dat er woningen gebouwd worden om te voorkomen dat onze inwoners buiten de gemeente naar woonruimte moeten zoeken. Daarvoor richten we een projectgroep op om dat aan te pakken. Het gaat met name om sneller bouwvergunningen uit te kunnen geven en bouwgrond beschikbaar te stellen. 

Duurzaamheid

We stellen meer geld beschikbaar voor het verduurzamen van woningen. 

Een gezond en financieel beleid 

We streven naar een minimum niveau van de algemene reserve van € 14 miljoen, zodat we financiële tegenvallers op kunnen vangen. Ook streven we ernaar om onze schulden in verhouding tot onze inkomsten op een stabiel niveau te houden. 

Veiligheid 

We investeren in extra boa-capaciteit. Dat doen we om de teruglopende politiecapaciteit op te kunnen vangen en we meer avond- en nachtdiensten kunnen draaien op de momenten dat inzet van boa’s gevraagd wordt. 

De woonlasten voor een huishouden stijgen met gemiddeld 3,4% 

De onroerende zaakbelasting (OZB) stijgt uitsluitend met de inflatie. Omdat het voor de begroting 2023 niet noodzakelijk is schrappen we de geplande extra verhoging van 5% voor dat jaar. 

We gaan ervan uit dat de afvalstoffenheffing voor de inwoners alleen wordt verhoogd met de indexatie. Hiervoor moeten we wel eerst de resultaten van de inkomsten Diftar afwachten die in het najaar bekend zijn. De rioolheffing blijft ongewijzigd. 

De toeristenbelasting stijgt met de inflatie van € 0,05, dit geldt zowel voor het laag als het hoog tarief. Dit is al bekend bij de sector. 

Het Financieel Perspectief 2023-2026 is gepubliceerd op veere.begrotingonline.nl. Ook kunt u het hieronder downloaden.