Op 1 januari 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van € 19,- per maand voor hulp of ondersteuning.

Bijzonderheden

  • In 2019 was de maximale bijdrage € 17,50 per 4 weken;
  • De eigen bijdrage wordt in 2020 op jaarbasis € 0,50 meer dan in 2019;
  • Als u gebruik maakt van de Wmo, ontvangt u voor eind november 2019 een brief van het Centraal Administratie Kantoor CAK.