Het is alweer één jaar geleden dat de AVG van kracht werd. Ongetwijfeld heeft u zakelijk of privé al het nodige gehoord en gelezen over de Europese privacywet.

Met dit filmpje kunt u kennismaken met de FG van Veere. Zij heeft over dit eerste jaar de balans opgemaakt. Uit haar jaarverslag blijkt dat er veel werk is verzet en dat de stand van zaken een ‘keurige voldoende’ verdient. Een belangrijke conclusie is ook dat er nog tijd en energie besteed moet worden aan de verdere ontwikkeling van de privacy awareness. Met name voor de functionarissen die direct met persoonsgegevens werken of daar verantwoordelijk voor zijn. Daar gaan we dit jaar verder mee aan de slag.