Samen met de ouders en leerlingen heeft Archipelschool de Golfslag haar schoolplein veranderd in een groen schoolplein. Het groene schoolplein biedt de leerlingen speel-, leer- en ontwikkelmogelijkheden.

Initiatiefnemer: Archipelschool De Golfslag

Bijdrage reserve leefbaarheid: € 5.000 (+ € 5.000 vanuit het project Steenbreek)

Bijdrage initiatiefnemers: € 22.500

Achtergrond Schoolplein Archipelschool De Golfslag

In schooljaar 2019-2020 heeft Archipelschool De Golfslag in Domburg samen met het team, kinderen en ouders een plan voor het groene schoolplein gemaakt. Aan het begin van schooljaar 2020-2021 zijn de plannen besproken met de hovenier en nog wat aangepast met ideeën van de kinderen.

Realisatie initiatief

Op woensdag 11 november 2020 zijn de werkzaamheden op het schoolplein gestart en deze zouden drie weken in beslag nemen. Helaas vanwege onder andere de weersomstandigheden en corona heeft dit wat langer geduurd. De kinderen hebben de meeste werkzaamheden kunnen volgen en werden steeds enthousiaster wanneer er weer vorderingen te zien waren. Dit begon al bij het eruit halen van de stoeptegels en dan ontdekken dat er vogels voedsel gaan zoeken in de aarde.

Hergebruik stoeptegels

De stoeptegels zijn hergebruikt voor onder andere bankjes die op het schoolplein staan en muurtjes bij het groene eiland. In de kieren tussen de stenen komen allerlei insecten. De waterspeelplaats en de wilgentunnels zijn favoriet bij de kinderen en hoe leuk is het dat er allerlei verstopplekjes op het schoolplein zijn ontstaan! Bij het planten van de fruitbomen en fruitstruiken hebben alle kinderen geholpen.

Bijdrage 

Het groene schoolplein is gerealiseerd door een financiële bijdrage van:

  • IVN in samenwerking met gemeente Veere
  • Lotenverkoop Jantje Beton door de kinderen van groep 5/6
  • Rabofonds
  • Bijdrage reserve Leefbaarheid gemeente Veere
  • Jantje Beton
  • Kinderkleding en Speelgoedbeurs Domburg
  • Donatie van ouders
  • Oranjefonds Buurtcadeau
Schoolplein van De Golfslag vanaf boven
Foto: Oude schoolplein
Nieuwe groene schoolplein
Foto: nieuwe schoolplein