Wat is het?

Drank- en horecavergunning

Exploitatievergunning

Leidinggevende toevoegen of wijzigen (drank en horeca)

Verandering inrichting in art. 3 drank- en horecawet

U mag alcohol verkopen in een horecabedrijf (bijvoorbeeld een café en restaurant) of slijterij. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine of verenigingslokaal heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Dit is wel een zogenaamde paracommerciële vergunning. Aan deze vergunning worden speciale voorwaarden verbonden.

Wat kost het?

De kosten bedragen per aanvraag € 418,30. De kosten van de exploitatievergunning zijn hierbij ook inbegrepen. Wanneer de terrasvergunning hierbij ook in wordt meegenomen zijn de kosten € 506,50. De kosten van het toevoegen van een leidinggevende en/of  het wijzigen van een lokaliteit of toevoegen van een lokaliteit als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet kost € 88,55   .

Hoe werkt het?

De Drank- en Horecawet vermeldt aan welke eisen u moet voldoen om voor een vergunning in aanmerking te komen. Deze eisen hebben betrekking op:

 1. de eisen die worden gesteld aan de leidinggevende;
 2. de inrichtingseisen.

De eisen die worden gesteld aan een leidinggevende

 1. Een leidinggevende mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
 2. Een leidinggevende moet ten minste de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
 3. Een leidinggevende moet ingeschreven staan in het register sociale hygiëne (verklaring sociale hygiëne).
 4. De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

De eisen die worden gesteld aan de inrichting

De inrichting moet voldoen aan het Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet. Deze eisen zullen na het indienen van een aanvraag om vergunning worden gecontroleerd.

Overige voorwaarden horecabedrijf

 1. Alcohol mag u verstrekken aan personen van 18 jaar en ouder;
 2. Tijdens de openingsuren van het horecabedrijf is er altijd iemand aanwezig die op de vergunning staat;
 3. Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden;

Speciale voorwaarden paracommercieel horecabedrijf

 1. Er zijn huisregels opgesteld voor sport- en andere kantines;
 2. Barvrijwilligers in sport- en andere kantines hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 3. Als vereniging of stichting beschikt u over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de paracommerciële voorschriften om oneerlijke concurrentie te voorkomen;
 4. De gemeente verbindt aan de drank- en horecavergunning van sportkantines voorwaarden aan de drank- en horecavergunning. Deze voorwaarden staan vermeld in artikel 2:34 b van de Algemene Plaatselijke Verordening Veere.

Wat moet ik doen?

U vraagt een drank- en horecavergunning aan bij de gemeente waarin het horecabedrijf of de slijterij is gevestigd. U vraagt een vergunning aan wanneer u een horecabedrijf of slijterij overneemt, u een nieuw bedrijf vestigt of de rechtsvorm wijzigt. Wanneer u een nieuwe leidinggevende in dienst heeft, meldt u de leidinggevende bij de gemeente. Wanneer u de lokaliteit wijzigt of een lokaliteit toevoegt, meldt u dit ook binnen één maand bij de gemeente. 

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Met wie kan ik contact opnemen?

Mirjam Janse
telefoonnummer (0118) 555 412
e-mail mg.janse@veere.nl

Sandra Reijnhoudt
telefoonnummer (0118) 555 409
e-mail smg.reijnhoudt@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier

Tanja Davidse

Tanja Davidse - Engelvaart 

Medewerker Publieksbalie