De gemeente Veere is begonnen met het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van een viertal woningen en de aanleg van een parkeerterrein voor vergunninghouders op het voormalige supermarkt terrein. De werkzaamheden zijn vertraagd vanwege de vondst van een lichte verontreiniging. Tijdens het verwijderen hiervan is er op deze locatie ook asbest gevonden. 

Werkzaamheden

De sloop en het munitieonderzoek zijn inmiddels afgerond en eerdere aangetroffen lichte verontreiniging is opgeruimd. Tijdens het verwijderen van de lichte verontreiniging is in de bodem onder het voormalige parkeerterrein asbest aangetroffen. Helaas is dit bij eerdere bodemonderzoeken niet naar voren gekomen. Voor aannemingsbedrijf Geldof B.V. verder kan gaan met het bouwrijp maken moet er eerst gesaneerd worden. De asbestsanering wordt door een gecertificeerde aannemer uitgevoerd.

Planning

Op 16 juli heeft een asbest onderzoek plaatsgevonden waarvan we binnenkort de uitslag krijgen. Hierna kunnen we vaststellen hoe groot het te saneren oppervlak is. Als dit bekend is worden de saneringswerkzaamheden aanbesteed en uitgevoerd. Naar verwachting is de uitvoering hiervan medio oktober. Aansluitend wordt door aannemingsbedrijf Geldof B.V. het bouwrijp maken hervat.

Contact gemeente Veere

Als u vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer Ruben van Sluijs, werkvoorbereider van de afdeling Openbare Ruimte. Op werkdagen is hij bereikbaar via doorkiesnummer (0118) 555 215; zijn e-mailadres is r.van.sluijs@veere.nl.  
Buiten werktijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de piketdienst van de gemeente Veere (06-20010080).