Uitgifte bouwgrond energie neutrale wijk herontwikkeling Singelgebied te Domburg

Er zijn 13 kavels beschikbaar: 9 kavels voor vrijstaande woningen en 4 kavels voor twee-onder-één-kap-woningen. Alle kavels zijn uitsluitend voor woningen voor permanente bewoning.

We verlenen 3 maanden extra optie aan iedereen waarvan de optietermijn van 6 maanden is verlopen.

Grondprijzen

De gemeenteraad heeft bandbreedtes vastgesteld, waarbinnen het college uitgifteprijzen hanteert. De kavelprijs in Domburg is vastgesteld op € 455,00 per m² exclusief BTW en kosten koper voor vrijstaande woningen en € 430,00 per m² exclusief BTW en kosten koper voor twee-onder-één-kap-woningen.

Informatie

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u ook onderstaande informatiebrochure bekijken. Neem voor vragen contact op met Han Reijnhoudt via telefoonnummer (0118) 555 318.

Meer informatie over bouwkavels

Wilt u meer weten over de beschikbaarheid van de kavels in Domburg? Vul dan het interesseformulier grond in of neem contact op met Han Reijnhoudt, telefoonnummer (0118) 555 318 of e-mail jm.reijnhoudt@veere.nl. De ontvangstdatum van het interesseformulier is tevens uw positie op een eventuele wachtlijst.