De drie Walcherse gemeenten hebben gezamenlijk het routevervoer, vraagafhankelijk vervoer en de haltetaxi (Veere) aanbesteed voor een periode van vier jaar.

De colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen hebben het routevervoer voorlopig gegund aan Hala Zeeland B.V. en het vraagafhankelijk vervoer aan Taxi de Vlieger Zierikzee B.V. De inschrijvers hebben twintig dagen de tijd om eventueel rechtsmiddelen aan te wenden. Na definitieve gunning ondertekenen de drie Walcherse gemeenten en de winnende partijen de overeenkomst.

De gemeenten hopen dat op korte termijn de aanbestedingsprocedure definitief kan worden afgerond en de overeenkomsten kunnen worden gesloten, zodat de vervoerders op basis van deze aanbesteding het vervoer kunnen uitvoeren, en onze inwoners die niet zelfstandig in de vervoersbehoefte kunnen voorzien gebruik kunnen maken van kwalitatief en betrouwbaar doelgroepenvervoer.

Na de gunning kunnen inwoners van Walcheren vanaf 1 september 2019 voor Wmo vervoer terecht bij Porthos.