Op 1 juli 2021 treedt Wet Elektronische Publicaties in werking. Deze wet regelt dat burgers voortaan digitaal worden geïnformeerd over besluiten die van invloed zijn op hun leefomgeving. De burger staat centraal. Zij worden actief geïnformeerd over deze besluiten zodat ze op tijd kunnen inspreken.

Wat verandert er?

Op dit moment is het mogelijk om via een attenderingsservice een abonnement te nemen op de publicaties die voor u van belang zijn. Na 1 juli vervalt deze service en ontvangen alle Nederlanders (met een geactiveerde postbus inclusief e-mailadres) informatie van de overheid in de MijnOverheid berichtenbox. Dit is niet alleen informatie van de gemeente, maar bijvoorbeeld ook van de Provincie of het Waterschap. Als u deze informatie niet wil ontvangen of juist meer informatie wilt ontvangen, kunt u dat altijd aanpassen.

De toekomst

Wilt u stukken inzien dan moet u daar nog steeds voor naar het gemeentehuis. Dit gaat naar verwachting per 1 juli 2022 veranderen. Wij zijn vanaf die datum verplicht om alle stukken die van belang zijn voor de publicatie digitaal bij te voegen. Dat zal geanonimiseerd gebeuren, zodat de privacy gewaarborgd is.