Sinds enkele weken ontvangt het coronateam van de gemeente Veere diverse meldingen van inwoners en bezoekers dat het geregeld te druk is in de winkels en horecagelegenheden. De basisrichtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus gelden ook op deze plekken.

1,5 meter afstand

Een belangrijke regel is het houden van 1,5 meter afstand. De gemeente wil ondernemers vragen erop toe te zien dat klanten zich houden aan deze regel. Mocht de onderneming hier niet goed op in te richten zijn, willen we de onderneming vragen een deurbeleid in te voeren.

Maatregelen

De gemeente Veere gaat er vanuit dat iedereen gepaste maatregelen neemt om de kans op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We zijn allen gebaat bij het uitblijven van een nieuwe opleving van het virus en de bijbehorende mogelijke maatregelen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle