Nu de coronabeperkingen zijn vervallen trekt ook de riviercruisebranche weer aan. In het Kanaal door Walcheren in Veere hebben we een cruiseterminal. De schepen die hier aanmeren moeten direct na aankomst verplicht aansluiten op de walstroom en de motor uitschakelen.

Overlast

Dit is verplicht om overlast voor de omgeving te voorkomen. Nu gebeurt het wel eens dat een schip dit bewust of onbewust vergeet met klachten vanuit de omgeving tot gevolg. De afgelopen twee jaar is dit haast nooit voorgekomen doordat er bijna geen schepen zijn geweest.

Klacht melden

De komende weken wordt de terminal weer flink gebruikt met vaak meerdere schepen per dag. Het zou dus zomaar kunnen dat dit overlast kan veroorzaken. Indien u overlast ervaart belt u met het telefoonnummer 088 – 205 2034. Hierdoor kunnen we adequaat handelen en kunnen we de overlast beperken.