De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in ons land het hoofd te bieden, hebben grote gevolgen, ook voor onze kinderen. Scholen hebben hun deuren gesloten. Het ritme van kinderen en jongeren en hun ouders wordt hierdoor sterk beïnvloed en de continuïteit van het onderwijs en het leerproces van kinderen staat onder druk. De uitzonderlijke situatie waar we nu ons nu in bevinden, heeft uiteraard gevolgen voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. We werken met man en macht om het beste te doen voor de leerlingen. Hierbij houden we extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Drie groepen

We onderscheiden drie groepen kwetsbare leerlingen:

  • Leerlingen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand
  • Leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben
  • Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is

Beschikbare apparaten

Voor sommige leerlingen is onderwijs op afstand niet (goed) toegankelijk, bijvoorbeeld omdat zij thuis geen laptop, computer of tablet tot hun beschikking hebben. We zien gelukkig dat veel scholen hier al oplossingen voor zoeken, bijvoorbeeld door apparaten van de school uit te lenen of door (t)huiswerkpakketten op papier te verstrekken. Als scholen hierin niet zelf kunnen voorzien kunnen zij aankloppen bij de gemeenten en die vervolgens bij een landelijk punt (SIVON) voor als zij hier zelf niet in kunnen voorzien. Op dit moment hebben wij via een school 1 verzoek hiervoor gekregen.

Inventarisatie

Door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is een werkwijze voorgesteld om te inventariseren bij de lokale toegangsorganisaties, scholen en jeugdhulpaanbieders voor welke kinderen extra maatregelen getroffen moeten worden. Onze toegang Wmo en Jeugd is bezig met deze inventarisatie. We gaan indien nodig in gesprek met de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland om mogelijkheden van zorginzet te bespreken.

Vragen

Vragen kunnen worden gesteld aan de Veerse Toegang Wmo en Jeugdzorg via telefoonnummer (0118) 555 308.