Op 25 maart verscheen er een artikel in de PZC over mogelijke gecorrumpeerde besluitvorming vanwege persoonlijke betrokkenheid van een oud-wethouder.

Volgens het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Veere toetste de burgemeester het signaal. Het signaal was ernstig genoeg om een vooronderzoek in te stellen. De resultaten uit het onderzoek zijn bekend. Hieruit wordt door het onderzoeksbureau geconcludeerd dat er op basis van de verzamelde feiten en omstandigheden vastgesteld kan worden dat de oud-wethouder in lijn met de wet- en regelgeving heeft gehandeld en er geen grond is om te kunnen spreken over een “mogelijk gecorrumpeerd besluit”.