Het jaar 2020 is al bijna in zicht! We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de komende jaarwisseling. Oud en nieuw is een feest voor alle bewoners van onze gemeente Veere. Daarom zorgen o.a. straatvegers, wijkagenten, brandweerpersoneel, ambulancepersoneel en BOA’s  er samen voor dat de jaarwisseling voor iedereen veilig verloopt. De gemeente heeft wederom alle stads- en dorpsraden, ondernemersverenigingen en de Stichting Welzijn Veere verzocht om initiatieven rond de jaarwisseling te melden en te bespreken met de gemeente. Samen maken we er dan weer een groots feest van. Ook uw hulp is daarbij nodig.

In het samen te stellen draaiboek jaarwisseling maken we inzichtelijk waar alle activiteiten plaatsvinden. Dit draaiboek wordt gedeeld met alle veiligheidspartners.

Preventief worden prullenbakken weggehaald en ondergrondse afvalcontainers afgesloten.

In de kernen waar traditiegetrouw een vreugdevuur wordt gehouden zijn afspraken gemaakt. De gemeente stort zand om schade aan de ondergrond te voorkomen. Locaties waar veel overlast plaatsvindt worden in de gaten gehouden. Dit is eveneens van toepassing op de zogenaamde ‘kwetsbare objecten’ (leegstaande panden, etc).

Aandachtspunten

De onderstaande aandachtspunten willen we extra onder de aandacht brengen:

  • Vuurwerk: Particulieren mogen enkel vuurwerk afsteken van 31 december 2019 18.00 uur tot 1 januari 2020 02.00 uur.

  • Carbid : Om het carbidschieten beter te reguleren is een artikel in de APV van de gemeente Veere opgenomen. Carbidschieten mag alleen plaatvinden op 31 december 2019 tussen 12.00 tot 17.00 uur. Wil je carbidschieten, meldt het dan tenminste 14 dagen van te voren bij de gemeente Veere (jc.van.den.broeke@veere.nl). Deze melding is voorzien van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten en een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend. De afstand moet 75 meter van de woonbebouwing gelegen en tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg(bijvoorbeeld verpleeghuis, verzorgingshuis).

  • Vuurwerkafval: Na Oud en Nieuw ligt er altijd erg veel vuurwerkafval op straat. Deze vuurwerkresten zijn schadelijk voor het milieu. Daarom is het belangrijk dat we ze samen opruimen. Zo zorgen we niet alleen voor een schone omgeving maar ook voor een betere sfeer in de buurt. Vuurwerkresten, soms met gevaarlijk korte lontjes, verpakkingen en lege flessen zijn niet te voorkomen. Maar opruimen kunnen we het wel.

We sporen dan ook iedereen aan om mee te doen aan het ‘nieuwjaarsvegen 2020’. Het is een kleine moeite om in ieder geval het (eigen)vuurwerkafval op te ruimen. En het helpt ook mee om ongelukken met niet afgestoken vuurwerk te voorkomen. Voor het Nieuwjaarsvegen zijn er speciale vuurwerkafvalzakken voorhanden. Deze zijn dikker en veiliger om vuurwerk in af te voeren. Bij aankoop van vuurwerk in de Veerse verkooppunten worden deze gratis verstrekt.

Vreugdevuur houden en/of carbidschieten?

Vraag het van te voren aan bij de gemeente (jc.van.den.broeke@veere.nl). Geen toestemming van de gemeente betekent geen vreugdevuur of carbidschieten en politie en BOA’s treden daar tegen op. Als we samen ons best doen hebben we een mooie jaarwisseling en starten we met een schadevrij en schoon 2020!