Het 26e congres van de ‘European Spas Association’ vond dit jaar plaats van 21 tot 23 september in Pieštany, Slowakije. Het congres is een hotspot voor toonaangevende professionals uit alle segmenten van spa, kuuroorden, spa-geneeskunde om ideeën uit te wisselen en te netwerken met invloedrijke zakenpartners en mediavertegenwoordigers.

Lecture door burgemeester Van der Zwaag

Als burgemeester van kuuroord Domburg mag Van der Zwaag het ESPA congres jaarlijks bijwonen. Burgemeester Van der Zwaag had dit jaar de eer om een lecture te geven over climate change: “the effects on health resorts e.g. coasts and flood protection.” Zo vertelde hij onder andere over de zeespiegelstijging en de bijbehorende uitdagingen voor de gemeente Veere. Zandsuppletie voor de Veerse stranden en de Oosterscheldekering werden aangekaart als maatregelen tegen overstromingen.

Badstatus

Sinds 2014 heeft Domburg een badstatus. Om in aanmerking te komen voor deze status dient te worden voldaan de internationale criteria die zijn vastgesteld door de ESPA voor een erkenning als heilzame Zeebadplaats. Afgelopen jaren is samen met ondernemers en gemeente gewerkt aan het verder vorm en inhoud geven van Badstatus Domburg. Onderdeel hiervan is de lancering van het D-magazine (op de foto overhandigd aan de president van de ESPA). Hiervan zijn inmiddels 2 edities gepubliceerd. Het magazine is bedoeld om inwoners en bezoekers te inspireren, te verrassen, te boeien en nog meer te laten genieten van de heilzame Noordzeebadplaats.

European Spas Association

De European Spas Association is een overkoepelende organisatie die 20 Europese landen vertegenwoordigt. In Europa zijn er meer dan 1.400 medische spa's en kuuroorden (medisch gerespecteerde gezondheidscentra), die in veel landen deel uitmaken van de diensten van het gezondheidssysteem. Als de belangrijkste pijler van het gezondheidstoerisme vertegenwoordigen medische spa's een krachtige economische eenheid die een aanzienlijk deel van het BBP van de Europese landen genereert.