De Protestantse Gemeente Vrouwenpolder heeft al lange tijd een AED in het kerkelijk gebouw hangen. Deze AED is alleen tijdens openingstijden van de kerk bereikbaar. Door aanschaf van een buitenkast met een bijdrage vanuit de Reserve Leefbaarheid is de AED nu 24 uur per dag bereikbaar.

Algemeen belang

“Deze bereikbare AED is voor het algemeen belang van ons dorp. Mede omdat de plaats van de kerk midden in ons dorp ligt en regelmatig veel publiek zich bevindt rondom het kerkgebouw.” Met deze buitenkast realiseert de Protestantse Gemeente Vrouwenpolder een betere dekking van bereikbare AED’s in het dorp.

AED bij kerk Vrouwenpolder