Op 9 november 2017 heeft de gemeenteraad het ontwerp bestemmingsplan 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.

Dit bestemmingsplan omvat:

  • Het opnemen van cultuurhistorisch waardevolle panden op basis van de Structuurvisie Cultuurhistorie Veere.  
  • Een technische aanpassing van de regels Kleinschalig Kamperen.
  • Het wijzigen van de agrarische bestemming op een aantal percelen in een woonbestemming door de afwezigheid van een agrarisch bedrijf.
  • Het doorvoeren van verbeterpunten in de regels, bijlagen en op de verbeelding en het opnemen van een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft van 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 voor beroep ter inzage gelegen.