*** Deze brief is verzonden per mail aan instellingen en verenigingen op het gebied van zorg en welzijn.  Wilt u deze -indien van toepassing- delen met uw medewerkers, vrijwilligers, leden en andere betrokkenen? Bij voorbaat hartelijk dank!***

Beste mensen,

Het coronavirus beheerst ons leven op dit moment en dat zal helaas nog enige tijd duren. De straten zijn leeg, veel mensen zitten thuis want dat is het verstandigst. Het heeft gevolgen voor alles en iedereen. Alles wat tot voor kort nog zo normaal was, is dat nu niet meer.

Ik wil iedereen die nu ziek is veel beterschap toewensen. En ook hun naasten hebben het zwaar. Waar je normaal naast iemand wil staan die ziek is, moet je nu afstand houden. Dat is heftig. Wat is het een vreemde tijd. Wanneer kunnen we elkaar weer aanraken en weer vasthouden?

Tegen iedereen die in de verpleeghuizen en zorginstellingen van onze gemeente wonen en geen bezoek kunnen ontvangen wil ik zeggen: wij denken aan u.

Tegen alle mensen die werken in de gezondheidszorg en tegen iedereen die dag in dag uit op verschillende manieren, als professional of als vrijwilliger, zorg en ondersteuning bieden aan anderen, wil ik zeggen: u doet fantastisch werk, heel veel dank daarvoor.

Er komt een moment dat we weer naar buiten kunnen, uitgestelde verjaardagen en andere feestjes kunnen vieren. Laten we daarnaar uitkijken. Tot die tijd vraag ik u vol te houden en elkaar te helpen, zodat we samen door deze moeilijke periode heen komen.

Ik wens u veel sterkte en een goede gezondheid toe.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het college van
Burgemeester en Wethouders van Veere,

Chris Maas

Wethouder Zorg en Welzijn

Wethouder Chris Maas