Begin van het zwemseizoen 2022 moet zwembad De Goudvijver voorzien zijn van een gedeeltelijk nieuwe installatie en entree- en kleedgebouw. Om deze strakke planning te halen moet er worden gewerkt met een bouwteam. Daarom heeft het college Vaessen b.v. geselecteerd als bouwteampartner.

Start werkzaamheden eind 2021

Het bouwteam gaat het PvE (Plan van Eisen) verder uit te werken tot een uitvoeringsontwerp en omgevingsvergunning aanvraag. De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2021. In de bouwteamovereenkomst worden de samenwerkingsafspraken tussen de partijen geregeld.

Ingang zwembad De Goudvijver 2021