Wat is het?

Een bodemonderzoek vrijstelling is een vrijstelling voor de uitvoering van bodemonderzoek bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag van een Omgevingsvergunning Bouwen.

Wat kost het?

Het aanvragen van een bodemonderzoek vrijstelling is gratis.

Hoe werkt het?

De bodemonderzoek vrijstelling is van toepassing op:

  • Meldingsplichtige bouwwerken;
  • Vergunningplichtige bouwwerken die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn aan meldingsplichtige bouwwerken;
  • Gebouwen welke de grond niet raken;
  • Gebouwen waar niet dagelijks gedurende minimaal 2 uur per dag dezelfde mensen verblijven (bijvoorbeeld: opslag materiaal, nutsvoorzieningen en waterhuishouding);
  • Gebieden en/of woonwijken waar al veel bodemkwaliteitsgegevens bekend zijn. Die gebieden/woonwijken staan vermeld op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Veere. Gegevens zijn te vinden op www.zeeuwsbodemvenster.nl/bkk-zeeland onder documenten, Veere.

In alle andere gevallen is het wel noodzakelijk om een bodemonderzoek te laten verrichten. Ook wanneer een bouwplan voldoet aan het bovenstaande, maar er bijvoorbeeld vanuit de historie sprake is van een verdachte locatie dient een bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Wanneer bij een aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen geen verkennend bodemonderzoek is gevoegd, wordt hiermee automatisch een bodemonderzoek vrijstelling aangevraagd.

Wat moet ik doen?

Het toetsen aan de voorwaarden van vrijstelling vindt plaats binnen de ontvankelijkheidstoets van de aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen.

De doorlooptijd is 4 weken.

Wat heb ik nodig?

Indien bij een aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen geen verkennend bodemonderzoek is gevoegd, wordt hiermee automatisch een bodemonderzoek vrijstelling aangevraagd. De bouwaanvraag dient alle benodigde gegevens en bescheiden te bevatten.

Hoe lang duurt het?

In verband met het bestaan van risico voor de gezondheid van mens en dier mag een bouwwerk bestemd voor (voortdurend) gebruik door mens of dier niet gebouwd of verbouwd worden op verontreinigde grond. Om dit risico uit te kunnen sluiten, dient in het kader van een aanvraag van een Omgevingsvergunning Bouwen een onderzoek uitgevoerd te worden naar bodemverontreiniging. In een aantal gevallen kan vrijstelling worden verleend voor de uitvoering van een dergelijk onderzoek.

Meer informatie

Zijn er al bodemgegevens van uw locatie bekend? Klik http://www.zeeuwsbodemvenster.nl/bkk-zeeland voor de informatie.

Met wie kan ik contact opnemen?

Arvid Eijke
telefoonnummer (0118) 555 439
e-mailadres A.Eijke@veere.nl

of

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres cpb@veere.nl