Veere nóg mooier maken. Die kans is er met de herontwikkeling van het Oranjeplein. Als dit goed gebeurd, wordt een nieuwe samenhang gecreëerd van een nieuw gezicht voor Veere. Daarom wordt dit project zeer zorgvuldig aangepakt. En worden inwoners en belangstellende steeds gevraagd om mee te denken. Dat begon al met het “Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein Veere” dat in 2015 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Vele betrokkenen gaven de spelregels mee voor de stedenbouwkundige ontwikkelingen op en rond het Oranjeplein in de toekomst. Tijdens dit intensieve proces werd een goed uitgewerkt document opgesteld waar stedenbouwkundig aan getoetst kan worden.

Vervolg

Het college gaf daarna opdracht aan een team van vier stedenbouwkundigen om de haalbaarheid van die ontwikkelingen te onderzoeken. Dit omdat er meerdere gegadigden zijn met ontwikkelingsplannen. Dat onderzoek zit nu in een fase waarin bewoners en belangstellende mee mogen kijken. Daarom een uitnodiging voor alle bewoners en belangstellende voor een presentatie over de voorlopige uitwerking Oranjeplein.

Uitnodiging Presentatie voorlopige uitwerking Oranjeplein

  • Locatie: Grote Kerk, Oudestraat 26 in Veere
  • Datum: donderdag 25 mei 2023
  • Tijdstip middagsessie: 14.30 – 17.30 uur
  • Tijdstip avondsessie: 19.00 – 22.00 uur

Wat kan er verwacht worden?

Tijdens de bijeenkomst informeren de projectleider van de gemeente Veere en een stedenbouwkundige van Buro Ma.an over de uitkomsten van de toetsing. Een tipje van de sluier: de uitkomsten bevestigen de uitgangspunten van de eerdere bijeenkomsten en studies, maar wijken op enkele punten ook af. Met ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt is er een aangepast plan ontstaan.  

Ook is het hele team stedenbouwkundigen aanwezig om vragen te beantwoorden. Verder is de bestaande maquette van Veere aangepast met de mogelijke nieuwe stedenbouwkundige inpassing van het Oranjebeeld. Zo wordt ook in 3D een eerste indruk gegeven. De twee sessies zijn overigens identiek. Dezelfde presentatie wordt twee keer gehouden om iedereen de kans te geven om aan te schuiven.  

Oranjeplein Veere
Oranjeplein, Veere - 12-07-2022