Kavels Biggekerke MFA

In Biggekerke zijn twee kavels beschikbaar voor 2/1 woningen, uitsluitend voor permanente bewoning.

Met het interesseformulier kunt u vrijblijvend en zonder enige verplichting aangeven dat u door ons geïnformeerd wilt worden over de uitgifte van bouwkavels.

Grondprijzen Biggekerke

De gemeenteraad heeft bandbreedtes vastgesteld, waarbinnen het college uitgifteprijzen hanteert. De kavelprijs in deze plannen is vastgesteld op € 225,- per m² exclusief BTW en kosten koper voor vrijstaande woningen en € 200,-  exclusief BTW en kosten koper voor 2/1 kap woningen.

Meer informatie over bouwkavels

Wilt u meer weten over de beschikbaarheid van de kavels in Biggekerke? Vul dan het interesseformulier grond in of neem contact op met Han Reijnhoudt, telefoonnummer (0118) 555 318 of e-mail jm.reijnhoudt@veere.nl. De ontvangstdatum van het interesseformulier is tevens uw positie op een eventuele wachtlijst.