2/1 kap kavel Biggekerke MFA

In Biggekerke is nog één kavel beschikbaar voor de bouw van een 2/1-kap woning. Uitsluitend voor permanente bewoning. Kijk snel op de website van de makelaar voor meer informatie.

Grondprijzen Biggekerke

De gemeenteraad heeft bandbreedtes vastgesteld, waarbinnen het college uitgifteprijzen hanteert. De kavelprijs in deze plannen is vastgesteld op € 240,- per m² exclusief BTW en kosten koper voor vrijstaande woningen en € 215,-  exclusief BTW en kosten koper voor 2/1 kap woningen.

Meer informatie over bouwkavels

Wilt u meer weten over de beschikbaarheid van de kavels in Biggekerke? Vul dan het interesseformulier grond in of neem contact op met Han Reijnhoudt, telefoonnummer (0118) 555 318 of e-mail jm.reijnhoudt@veere.nl. De ontvangstdatum van het interesseformulier is tevens uw positie op een eventuele wachtlijst.